User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagens bøn - Mandag den 03. august 2020

Nærvær

Jo oftere vi opsøger Gud
des bedre kan vi mærke hans nærvær.
Dag efter dag drages vi nærmere
mod Guds kærlige hjerte.

Frihed

Herre, giv mig nåde til at være fri af denne verdens overflod.
Lad mig ikke blive indfanget af begær efter velstand.
Hold mit hjerte og mit sind frie til at elske og tjene dig.

Opmærksomhed

I det jeg ved, at Gud elsker mig ubetinget,
kan jeg tillade mig at være ærlig omkring hvordan jeg har det.
Hvordan har min forrige dag været,
og hvordan har jeg det nu?
Ærligt og åbent deler jeg mine følelser med Gud.
 

Guds ord

Matthæusevangeliet 14,22-36

Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er et spøgelse," og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: "Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!" Men Peter sagde til ham: "Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet." Han sagde: "Kom!" Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: "Herre, frels mig!" Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: "Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?" Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: "Sandelig, du er Guds søn."
Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret. Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge, og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst.

Nogle tanker om dagens skriftsted

Active
Default
 • Jesus kom ikke straks for at redde de kæmpende disciple. Han lod dem faktisk kæmpe det meste af natten. Vi kan også opleve, at vores tro sommetider strækkes til bristepunktet.
 • Peters menneskelighed er bekræftende. Han springer i vandet uden at tænke sig om. Men straks han tager blikket fra Jesus, begynder han at synke. Der er en erfaring her, som vi alle kan huske på i vanskelige tider. Vi skal holde blikket rettet mod Jesus, ikke mod bølgegangen i vores liv.

Samtale

Hvad rører sig i mig, mens jeg beder?
Føler jeg mig trøstet, foruroliget eller mærker jeg intet?
Jeg forestiller mig, at Jesus står eller sidder ved min side, og jeg deler mine følelser med ham.

Afrunding

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.

Amen

Hvis du satte pris på den daglige bøn eller har kommentarer eller forslag, er vi altid glade for at modtage din feedback.

 • Helligt Rum
  • Retur til startsiden
 • Om Helligt Rum
  • Mere information om hjemmesiden, der er inspireret af Sankt Ignatius af Loyolas spiritualitet
 • Fasteretræte
  • Refleksion over begivenhederne i Jesu lidelseshistorie gennem nogle af de kvinder, der fulgte Jesus i hans sidste tid
 • Adventsretræte
  • Refleksion over de forfædre til Jesus, der er nævnt i begyndelsen af Matthæusevangeliet
 • Feedback
  • Du kan se nogle andre brugeres tanker på vores feedbackside
 • Bibelen Online
  • Her finder du Bibelen online
 • Kontakt os
  • Vi er altid glade for at modtage feedback