User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagens bøn - Lørdag den 01. august 2020

Nærvær

Jeg bruger et øjeblik på at tænke på den kærlighed og nåde,
Gud omgiver mig med:
Jeg er skabt i Guds billede, så jeg ligner ham.
I mig hviler han.

Frihed

Herre, må jeg aldrig tage frihedens gave for givet.
Du har velsignet mig med Åndens frihed.
Fyld min Ånd med din fred og din glæde.

Opmærksomhed

At være opmærksom på noget er at være bevidst om det.
Kære Herre, hjælp mig til at huske, at Du gav mig livet.
Tak for livets gave.
Lær mig at sætte tempoet ned, at være stille og nyde skaberværkets forunderlighed.
At være bevidst om den skønhed, der omgiver mig;
bjergenes storhed, søernes ro, et blomsterblads skrøbelighed. Jeg har brug for at huske på, at alt dette kommer fra dig.

Guds ord

Matthæusevangeliet 14,1-12

På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus, og han sagde til sine hoffolk: "Det er Johannes Døber! Han er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham." Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe, lægge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin bror Filips hustru; for Johannes havde sagt til ham: "Du har ikke lov til at have hende." Herodes ville også have ladet ham slå ihjel, men var bange for folk, for de anså Johannes for en profet.

Men da Herodes fejrede fødselsdag, dansede Herodias' datter for selskabet og betog Herodes, så han svor på at ville give hende, lige meget hvad hun bad ham om. Tilskyndet af sin mor siger hun: "Giv mig Johannes Døbers hoved på et fad!" Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det, og han sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor. Men hans disciple kom og hentede liget og begravede ham, og de gik hen og fortalte Jesus det.

Nogle tanker om dagens skriftsted

Active
Default
 • Herodes’ forfængelighed fik ham ud i forfærdelige situationer, da han fik Johannes fængslet og henrettet. Jeg tænker på, i hvor høj grad jeg kan bakke ud, skifte mening og indrømme, at jeg har taget fejl. Jeg beder Gud om den hjælp, jeg har brug for.
 • Johannes Døberens disciple gjorde, hvad de kunne, og så gik de hen og fortalte det til Jesus. Jeg beder Gud om styrken til at gøre, hvad jeg kan – og så at vende mig til Jesus i bøn.

Samtale

At føre en samtale kræver, at man både taler og lytter. Når jeg taler med Jesus, vil jeg derfor også gerne lære at være stille og lytte. Jeg forestiller mig, at han kigger på mig med et blidt blik og et kærligt smil. Jeg kan være fuldstændig ærlig over for Jesus og fortælle ham alt om mine sorger og bekymringer. Jeg vil åbne mit hjerte for ham og fortælle ham om al min frygt og tvivl. Jeg vil bede ham om hjælp til at sætte mit lid fuldt og helt til ham, fordi jeg ved, at han altid vil det, der er bedst for mig.

Afrunding

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.

Amen

Hvis du satte pris på den daglige bøn eller har kommentarer eller forslag, er vi altid glade for at modtage din feedback.

 • Helligt Rum
  • Retur til startsiden
 • Om Helligt Rum
  • Mere information om hjemmesiden, der er inspireret af Sankt Ignatius af Loyolas spiritualitet
 • Fasteretræte
  • Refleksion over begivenhederne i Jesu lidelseshistorie gennem nogle af de kvinder, der fulgte Jesus i hans sidste tid
 • Adventsretræte
  • Refleksion over de forfædre til Jesus, der er nævnt i begyndelsen af Matthæusevangeliet
 • Feedback
  • Du kan se nogle andre brugeres tanker på vores feedbackside
 • Bibelen Online
  • Her finder du Bibelen online
 • Kontakt os
  • Vi er altid glade for at modtage feedback