• Stilhed

  Lad din valgte metode føre dig til et stille og fredfyldt sted hvor du kan være åben overfor det, Gud måtte have lyst til at gøre og sige.
  • Hvis du har fulgt denne retræte indtil nu vil du have oplevet at prøve forskellige stilheds teknikker. At lytte til lydene omkring dig. At lægge mærke til rytmen at dit åndedræt. At vær stille eller at huske på steder og tidspunkt af stilhed. Når du begynder at bede i dag vælg en af disse metoder, måske den, som har fungeret bedst for dig.
  • Tilbringe et par øjeblikke i stilhed og lade din valgte metode føre dig til et stille og fredfyldt sted hvor du kan være åben overfor det, Gud måtte have lyst til at gøre og sige.

  Dagens læsning af fra profeten Esajas’ bog.

 • Skriftsted

  Esaja 35, 1-7

  Ørkenen og det tørre land skal glæde sig,
  ødemarken skal juble og blomstre,
  den skal blomstre som rosen,
  juble med stor fryd.
  Den får Libanons herlighed,
  Karmels og Sarons pragt.

  De skal se Herrens herlighed,
  vor Guds pragt.
  Styrk de synkende hænder,
  gør de kraftesløse knæ stærke,
  sig til de urolige hjerter:

  Vær stærke, frygt ikke!
  Nu kommer jeres Gud med hævn,
  Guds gengæld,
  han kommer og frelser jer.

  Da skal blindes øjne åbnes
  og døves ører lukkes op;
  da springer den halte som hjorten,
  den stummes tunge bryder ud i jubel.
  For vand vælder frem i ørkenen,
  bække i ødemarken.
  Det hede sand bliver til oaser,
  den udtørrede jord til kildevæld.
  På sjakalernes tilholdssted
  vokser der rør og siv.

 • Refleksion

  Gud har planlagt en fremtid for os, som er fuld af håb. Ørkenen vil blomstre, og menneskenes lidelser vil ophøre.
   
  • De læsninger vi har bedt med under denne retræte har fortalt os mindst to ting om ørkenen. For det første at det er et sted at tage hen hvis du ønsker at møde Gud. Jesus og Moses, Hagar og Ishmael, Hosea og Esaja og hele Israel’s folk har mødt Gud i denne tilsyneladende ødemark. Når du går dybere ind i denne bønstime være opmærksom på at du er i selskab med de andre, som har foretaget den rejse som du er på nu.
  • Det andet er at vi har set at ørkenen ikke er et let sted at være. Israel’s folk gjorde oprør. Hagar fortvivlede, og Jesus blev fristet af Djævelen. Måske brug et øjeblik på at se ørkenen som et billede på de aspekter i dit liv, der udfordrer dig.
  • I dagens læsning bliver vi lovet at disse udfordringer ikke skal få det sidste ord.  Gud har planlagt en fremtid for os, som er fuld af håb. Ørkenen vil blomstre og menneskers lidelse vil ophøre. Inden du responderer, være sikker på at du virkelig har hørt de løfter.
  • Hvordan overføres disse løfter til dit eget liv? Hvad skulle der til for at du kunne sige ”Gud har givet mig alt det han lovede”?
 • Tal med Gud

  Kan du bede Gud om at udsende dig med Guds budskab om håb?
  • Fylder løfterne i denne læsning dig med forventningsfuld glæde? Måske lyder det for godt til at være sandt? Tag et øjeblik og kom med en foreløbig respons til den Gud som forsikrer dig om at du vil se hans herlighed på denne måde.
  • Her og nu i Guds nærvær, nævn ørkenområderne i dit eget liv: de brudte forhold, uindfriede håb, gentagne nederlag. Bed Gud om at behandle de områder som han behandler ørkenen i denne læsning.
  • Læsningen præsenterer Guds plan og indbyder lytteren til at give de gode nyheder videre til de, der har behov for at høre det. Kan du bede Gud om at udsende dig med Guds budskab om håb? Hvem kender du, som har mest brug for at høre disse løfter?
  • Det er den sidste bønstid i denne retræte. Afslut ved at takke Gud for alt hvad du har modtaget i denne periode med bøn.

  Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden
  Som det var i begyndelsen,
  Så nu og altid,
  Og i al evighed. Amen.

Hjem