• Stilhed

  Måske kunne du tænke på begyndelsen på denne bønstid som en vandring ud i ørkenen.

  Ørkenen opfattes ofte som et stille sted, fjernt fra storbyens larm ellers havets brusen. Måske kunne du vælge at tænke på denne bønstid som en vandring ud i ørkenen. Tid til at finde et stille sted inde i dig selv, hvor du kan møde Gud. Tag nu et øjeblik til at lade din opmærksomhed bevæge sig indad, giv slip på verden omkring dig, og dens travlhed. Og i det indre rum, læg mærke til dit åndedræt. Prøv ikke på at ændre den, blot ånde ind og ånde ud, stille og roligt. Bliv i dette mønster mens du gør dig klar til dagens læsning fra Lukasevangeliet (4,1-13).

 • Skriftsted

  Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i Ødemarken i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult.  Da sagde Djævelen til ham: ”Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød.”  Men Jesus svarede ham: ”Der står skrevet: ‘Mennesket skal ikke leve af brød alene.’ ” 

  Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger og sagde til ham: ”Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit.”  Men Jesus svarede ham: ”Der står skrevet: ‘Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.’” 

  Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: ”Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra.  For der står skrevet: Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, og: De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.”  Men Jesus svarede ham: ”Der er sagt: ‘Du må ikke udæske Herren din Gud.’ ” Da Djævelen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid.

 • Refleksion

  Kan du huske en tid da du havde behov for at være alene for bedre at forstå hvad der foregik omkring dig?
  • Da denne historie begynder er Jesus lige blevet døbt. Guds ånd dalede ned over ham, og Gud Fader har offentligt anerkendt Jesus som sin søn. Hvordan mon Jesus har det når han forlader Jordanfloden’s bredde?
  • Vi får at vide at Helligånden fører Jesus ud i ødemarken. Måske har Jesus behov for at tænke over hvad det, der er sket, indebærer. Kan du huske en tid da du selv havde brug for bare at være dig selv og få et klarere overblik over hvad der foregik i dit liv?
  • Jesus vil vie sit liv til at hjælpe andre til at lære den Gud han kalder Far at kende. Men han indser at der er gode og mindre gode måder at gribe det an på. Han kan fristes til at tage en smutvej eller en nemmere vej. Forstår du hvad der i vejen med den ene eller den anden af disse fristende muligheder?
  • Jesus afviser tanken om blot at tilfredsstille menneskers materielle behov. Han vil holde fast i, at dette er Guds projekt, og han vil ikke satse på spektakulære demonstrationer af Guds magt. Hvordan ville du beskrive den måde Jesus vælger at gribe sin mission an på?
 • Tal med Gud

  Forsøg at forklare Jesus hvordan dit eget liv er lige nu. Fortæl ham også hvordan du har det med det.
  • Forestil dig et øjeblik at du sidder ved siden af Jesus på hans første nat i ødemarken. Måske er det sent på aftenen, og I sidder ved et bål, der varmer. Hvad har du lyst til at sige til ham mens han forbereder sig på at gennemtænke hvordan man bedst udbreder Guds ord?
  • I sidder stadig ved bålet. Forsøg at forklare Jesus hvordan dit liv er lige nu. Fortæl ham også om dine følelser omkring det.
  • Når Djævelen frister ham, bliver Jesus klar over nogle de veje, det ville være forkert at følge. Kan du se dig selv som én, der nogle gange har slået ind på den forkerte vej? Kan du bære de oplevelser frem for Jesus nu?
  • Da historien slutter lader det til at Jesus er blevet mere klar over hvordan han vil gribe det an med at forkynde Guds rige. Mens han forbereder sig på at forlade ødemarken og vende tilbage til byerne i Galilæa, får du lyst til at tage med ham eller ønske ham alt godt? Måske har du lyst til på en anden måde at give en tilbagemelding på hvad du har oplevet i denne bønstid.

  Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden
  Som det var i begyndelsen,
  Så nu og altid,
  Og i al evighed. Amen.

Hjem