Se tilbage på retræten

I denne adventsretræte har vi oplevet Guds enestående kærlighed konkret udtrykt i Jesu fødsel. Gennem Esajas' ord og Zakarias', Elisabeths, Marias, Josefs og hyrdernes øjne har vi oplevet forventningen - adventen - som går forud for denne storslåede kærlighedshandling. Nu kan vi tage os tid til at reflektere over retræten. Ligesom Maria, der gemte ordene i sit hjerte og grundede over dem, kan vi også genkalde det, vi har lært, og begynde at undersøge, hvordan vi kan blive glædens budbringere.

Inden du afslutter denne retræte, så bed Jesus hjælpe dig med at holde fast i den nåde, du har modtaget. Blev du rørt, da du bad? Måske opnåede du en ny forståelse for betydningen af Guds gave af glæde? Hvis du skulle bede denne retræte igen, hvilke linjer eller ord ville du så vende tilbage til?

I den anden uge af de åndelige øvelser siger Ignatius Loyola, at kontemplationen af julemysteriet indebærer, at man med fantasiens øjne følger vejen fra Nazaret til Betlehem. Ignatius foreslår, at man forestiller sig krybbescenen og ser, iagttager og mediterer over det, som folk siger. Dernæst anbefaler han, at man reflekterer over dette mysterium og drager nytte af betragtningen. Brug nu nogle øjeblikke på at grunde over hændelserne i Betlehem. Jesus fødes i en ydmyg stald af en fattig familie blandt datidens almindelige mennesker. Simple hyrder var de første vidner til hans fødsel. Forestil dig selv i denne scenes stilhed. Spørg dig selv: Hvilken betydning har det for mig?

Jesus, den menneskevordne Gud, som blev født i så ydmyge omgivelser, ønsker at være med i vores hverdags mest almindelige begivenheder. Dette er julens sande budskab: At Emmanuel - Gud med os - kommer til os i hjertets dyb og indbyder os til at møde ham der. Vi er hans elskede sønner og døtre og kan erfare ham overalt i vores hjem og på vores arbejdspladser, når vi tier eller taler, alene eller sammen med venner, i naturens skønhed eller i storbyens travlhed. Hvor er du mest bevidst om Jesu nærvær? Lad hans blik hvile på dig nu, og tal til ham fra hjertet om, hvordan denne retræte har været for dig. Del dine sorger og glæder, dine håb og bekymringer med ham.

Forsøg at skue fremad. Hvordan kan denne retræte være dig en hjælp? Hvad har du særligt hæftet dig ved under retræten? Hvad kunne være godt at huske? Har du haft en særlig oplevelse af nåde eller glæde? Hvor er du stødt på udfordringer eller vanskeligheder? Har du oplevet modstand? Hvad glæder du dig mest til? Nu hvor julen og nytåret nærmer sig, bed Jesus om nåden til at være bevidst om hans nærvær. Bed ham om den hjælp, styrke og glæde du har brug for til fremtiden. I bevidstheden om at I er på rejse sammen, så kom nu tættere på Jesus og give den sidste bønstid til ham.

Hjem