• Stilhed

  Bliv bevidst om Guds intime nærvær: hans tilstedeværelse i dit hjerte og der, hvor du beder lige nu.

  Find en behagelig siddestilling og fald til ro. Luk øjnene, og forestil dig, at alle dine bekymringer og distraktioner smelter væk. Mens du bemærker stilheden indeni dig, bliv så bevidst om Guds intime nærvær: hans tilstedeværelse i dit hjerte og der, hvor du beder lige nu.

 • Skriftsted

  Lukasevangeliet: 3,8-20
  I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe." Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 
  Ære være Gud i det højeste og på jorden!
  Fred til mennesker med Guds velbehag!
  Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: "Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os." De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

 • Refleksion

  Lad os forundres over den forbløffende kærlighed Gud viser os gennem Jesu liv og fødsel.
  • Englene, Guds himmelske budbringere, fortalte hyrderne noget opsigtsvækkende: at de ville finde et barn i en krybbe, som både var Messias og Herre, Gud og frelser. Hyrderne tog imod dette kærlighedsmysterium, nyheden om Frelserens ankomst. Selv fårene hørte budskabet. Denne nat i Betlehem skælvede hele jorden af lykke. Alligevel tog det lang tid for verden at indse, at Jesu fødsel var godt nyt for hele menneskeheden. Evangeliet er glæde til verden, et budskab om kærlighed, som kalder os til fred og retfærdighed og til fejringen af det guddommelige i vores liv. Evangeliets glæde er den dybeste glæde. Den omslutter alle andre glæder, og det guddommelige og det menneskelige bliver ét. 
  • Hyrderne gik i tro. Ikke for at glo, men for at lytte mere intenst til, hvad Herren havde meddelt gennem englene. Hvert år er der også et budskab til os fra Herren. Julen er først og fremmest Jesu besøg hos os, hans kærlige nærvær er vores første julegave. Nogle gange kan vi have så travlt, at vi ikke får øje på den. Måske kan vi her i julen hver især tage på en rejse til vores eget 'Betlehem': et sted som betyder noget særligt for os, tid som vi tilbringer i troen sammen med en ven, at bede rosenkransen sammen som familie, en fredfyldt meditation. Det er i 'Betlehemmer' som disse, at vi kan lære Herrens budskab til os at kende i år.
  • Maria taler sjældent i evangelierne, men hun grunder over tingene. At være Jesu moder giver hende rigelig årsag til refleksion og undren. Hun grunder over tingene, både de gode og de sørgelige øjeblikke, og altid sammen med Gud. Hans visdom er hendes visdom. Lad det også være vores denne jul. Vi undres og forundres over en andens kærlighed til os. Lad os forundres over den forbløffende kærlighed, Gud viser os gennem Jesu liv og fødsel.
 • Tal med Gud

  For vores skyld blev Gud menneske, et nyfødt barn, der lå i en krybbe.
  • Se længe på himmelen, og du vil se og høre englenes stemmer! Skabelsen er Guds første ord. Dens farve og skønhed minder os om Guds skønhed; dens storme og orkaner minder os om, at vi ikke er i kontrol, og at dette er Guds verden. Alt er "ladet med Guds herlighed". 
  • Guds andet ord, så fuldt af liv og mening, var Ordet, der blev kød — et Guds barn ligesom vi. Et kraftfuldt ord formidlet gennem stilheden af et lille barn. For vores skyld blev Gud menneske, et nyfødt barn, der lå i en krybbe. Man kan høre meget i stilheden, og ekkoer i stilhedens rum. Brug et øjeblik på at meditere over omfanget af dette mysterium.
  • De stakkels hyrder var folk med lav status. Ingen regnede dem ikke for noget. Vi ved ikke, hvad de sagde til Maria, men hvad det end var, huskede hun det for altid. Et ord i ny og næ kan holde os i gang: et kærlighedens ord, et godt råd, et bønsord. Tænk på en gang, da en person, du elsker, sagde dit navn — dette er Herrens ord.
Hjem