• Velkommen

  Velkommen til vores adventsretræte "Glædens Budbringere". Ordet "advent" er taget fra det latinske ord "adventus", som betyder "komme". Advent giver os mulighed for at tage en pause, mens vi venter med glæde på Jesus, som er Immanuel, Gud med os. Guds komme i verden som barn minder os om en af vores tros ægte skatte: glæde. Adventstiden giver mulighed for at tage et skridt tilbage fra livets travlhed, sætte tempoet ned, vente og grunde, så vi kan gå ind i julemysteriet med glæde, en særlig tid til fejring og glæde for alle kristne.

  For at lede vores bøn denne advent vil vi reflektere over nogle velkendte steder i juleevangeliet og bruge bibelfortællinger fra Esajas' bog og Lukasevangeliet. Mens vi venter, er vi indbudt til at bruge tid på bøn og refleksion, at tænke nærmere over julemysteriet, så vi virkelig er parate til Jesu ankomst i vores liv. Vi venter forventningsfuldt med alle Guds folk på Jesu ankomst. Vi venter særligt på dem, der spillede en rolle i hans ankomst - Esajas, Zakarias, Elisabeth, Maria og hyrderne - og lægger mærke til, hvordan det glædelige budskab om Jesu ankomst allerførst blev åbenbaret.

  Esajas' profeti om Jesu fødsel var en forudsigelse af stor glæde. Den åbenbarede Guds plan fra det Gamle Testamentes tid om at sende en Messias ind i verden. Herrens engel, der viste sig for Zakarias, kom også med et glædeligt budskab og forkyndte, at mange vil glæde sig over Johannes Døberens fødsel, den, der vil bane Herrens vej.

  Ganske vist udtrykte Johannes Døberen selv som barn i sin mors liv stor glæde, da Maria besøgte hans mor, Elisabeth. Da Maria selv fødte frelseren, var det også "gode nyheder om en stor glæde", som englene forkyndte til hyrderne.
  Det er ved at høre disse fortællinger på ny, at vi kan opleve, hvad det vil sige at være en "glædens budbringer" i denne forberedelsestid. Mens vi begynder denne retræte, kan det være, at du kunne tænke dig at gennemgå dine egne tanker og følelser omkring dette glædens tema. Føler du glæde ved den kommende fest for Jesu fødsel? Eller overskygger travlhed og sæsonbestemt stress dit liv lige nu? I år i adventstiden opfordrer vi dig at genopdage glæden ved Jesus, som blev udbredt via disse bemærkelsesværdige mænd og kvinder i den første jul.

 • Praktiske ting

  Vi starter med nogle praktiske forslag, som kan hjælpe dig, hvis du ikke har gennemført sådan en retræte før, eller kan fungere som påmindelser, hvis du har. Det første, du skal overveje, er: Hvor meget tid mener du, at du kan afsætte til hver session i denne retræte? Det er godt at beslutte sig i forvejen og prøve at bruge den samme mængde tid på hver refleksion. Materialet i hver session varer ca. femten til tyve minutter, men det kan være, at du vil afsætte mere tid end det for at forberede dig eller genoptage ideer, som kommer fra retræten i løbet af dagen.

Hjem