• Stilhed

  Du kan give slip på nogle spændinger, mens du ånder ud og forestiller dig, at du giver dette til Gud

  Refleksionsteksterne i denne session er redigeret ud fra kapitel 6 i p. James Martins bog Seven Last Words, som bruges med tilladelse fra HarperCollins.

  • Mens du går ind i Guds nærvær i dag, så læg mærke til, hvordan du har det i din krop. Har du det varmt, fryser du? Har du det behageligt eller ej? Er du afslappet eller anspændt? Vær opmærksom på dine fødders kontakt med jorden, og hvad de har på...
   Arbejd dig derfra frem til dine skuldre, og læg mærke til sanseindtryk undervejs... Gør det samme med dine fingre, hænder, arme, oppe ved skuldrene... Ofte har vi spændinger i skuldrene... Hvis du lægger mærke til nogen, så giv slip på nogle af dem... Gå videre til hovedet og ansigtsmusklerne... Hvis der er spændinger der, så giv slip på nogle af dem... omkring øjnene, munden, kæben... Du kan give slip på nogle spændinger, mens du ånder ud og forestiller dig, at du giver dem til Gud, giver slip på dem i Gud. Er der noget, din krop vil sige til dig i dag?
 • Indbydelse

  Jesus forstrakte muskler, fik hovedpine, havde kvalme, fik influenza og måske kom han til at vride en ankel eller to om.
  • Jesus havde en krop. Lad mig gentage: Jesus havde en krop. En hel del mennesker har det svært med at acceptere Jesu menneskelighed. Nogle af os fokuserer næsten udelukkende på historier, som synes at fremhæve hans guddommelige natur - Guds søn, der gik rundt og helbredte de syge, oprejste folk fra de døde, stilnede storme, alle slags mirakler, som folk har en tendens til at forbinde med hans guddommelige kraft.
  • Lad os udtrykke os klokkeklart igen: Jesus blev født, han levede, og han døde. Barnet, som hed Yeshua - hans navn på aramæisk - kom ind i verden lige så hjælpeløs som ethvert nyfødt barn og lige så afhængig af sine forældre. Han skulle ammes, holdes, fodres, bøvse og skiftes.
  • Jesus havde en krop. Vi ved, at Jesus blev træt fra tid til anden. I et bibelord falder han i søvn i en båd på Galilæas sø. Jesus forstrakte muskler, fik hovedpine, havde kvalme, fik influenza og måske kom han til at vride en ankel eller to om. Ligesom os alle sammen svedte, nyste og kløede Jesus. Alt, som hører til menneskekroppen, erfarede han - undtagen synd. Disse kropslige erfaringer inkluderer sult, og, som vi hører i dagens bibelord fra Johannesevangeliet, mens han er på korset, tørst.
 • Bibelord

  Johannesevangeliet 19,28-29

  Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: "Jeg tørster." Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund.

 • Refleksion

  Jesus forstår, hvad du gennemgår fysisk
  • Tænk på det tidspunkt, hvor du har været allermest tørstig. Måske deltog du i et løb på en lummer sommermorgen, eller du gik på gaden på en meget varm eftermiddag, eller du var på hospitalet en nat, og sygeplejersken glemte at give dig isklumper. Husk, hvor godt den første tår vand føltes. Du følte, at du ikke kunne fortsætte et øjeblik længere, og når væsken endelig løb ned din hals, var det så herligt, så tilfredsstillende, sådan en lettelse.
  • Korsfæstelsen var en af de mest pinefulde måder at dø på. Under Judæas bagende varme sol ville Jesu havde tørstet, fordi han havde en krop.
  • Alle, der deltager i denne retræte, har en eller anden form for fysisk byrde, der repræsenterer korset i deres liv. Måske er det en lille ting, som en forkølelse. Måske er det noget større, som en kronisk sygdom, der suger din energi. Måske er det noget endnu større end det, som at kæmpe med en livstruende sygdom. Især når korset er stort, kan det føles, som om Gud er langt væk. Og vi kan spørge: "Er Gud ikke ligeglad?" Men Jesus forstår, hvad du gennemgår fysisk. Gud havde en krop. Faktisk har Gud en krop, fordi Jesus er opstanden, virkelig og sandelig.
  • Den opstandne Jesus bærer i sig selv erfaringerne med sin menneskelighed, og det omfatter lidelse. Husk, at en af de første gange, hvor han viste sig efter opstandelsen, viste han disciplene sine sår. Som Jesus sagde til apostlen Thomas efter opstandelsen, "Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende."
 • Tal med Gud

  Gud ønsker et forhold til dig
  • Så når du beder, beder du ikke kun til én, der forstår dig, fordi han er alvidende og altomfattende kærlig og barmhjertig. Du beder også til en, som forstår dig, fordi han gennemgik det samme, som du går igennem.
  • For mange mennesker i verden er fysisk tørst en daglig oplevelse. Rent vand er ikke alles lod. Da vi ved, at Kristi Legeme er os alle sammen, alle vore brødre og søstre, kan man sige, at Jesu Legeme er tørstigt lige nu, og at det lider. Så hvis du er ked af, at Jesu Legeme var tørstigt på korset for 2.000 år siden, og endda fælder en tåre, så fæld en tåre for de medlemmer af hans Legeme, som tørster lige nu. Fæld en tåre for dem, der fysisk lider i dag - gennem tørst eller sult eller nøgenhed eller fangenskab eller tortur eller hungersnød eller vold eller misbrug. Fæld en tåre, og prøv at gøre noget ved det. Hvorfor ikke lade det at være kede af det bevæge dig til handling? Hvad kunne du gøre for at hjælpe dem, som tørster?
  • Mens denne del slutter, så husk, at Gud ønsker, at du beder til ham. Gud ønsker et forhold med dig. Så meget, at Gud kom ned til jorden og led fysisk for dig. Det er en af grundene til, at Gud kommer til os - for at hjælpe os med at være i et forhold til ham. Gud ønsker det virkelig meget. Man kan sige, at Gud tørster efter det. Så tal nu med Gud om alt det, du har mødt i denne del, og vær glad i dit forhold til ham.
Hjem