• Stilhed

  Forestil dig, at du befinder dig et smukt sted.

  Refleksionsteksterne i denne session er redigeret ud fra kapitel 2 af p. James Martins bog Seven Last Words, som bruges med tilladelse fra HarperCollins.

  • Når du begynder på bønnen, så vær opmærksom på dine omgivelser. Måske er der larm, dér hvor du er, måske er der stille. Vær opmærksom på, hvordan rummet fornemmes. Forestil dig så, at du befinder dig et smukt sted. Måske ved havet eller et sted på landet, hvor der er bakker og bjerge. Hvor det end er, så vær der i stilhed med Gud.

   

 • Invitation

  I det åndelige liv er ingen af os fuldstændig fri for tvivl
  • Mange, selv meget troende, mennesker har det svært med troen på livet efter døden. Og uden en tro på efterlivet kan frygten for det ukendte få tag i os. Det er en af de mest almindelige kilder til frygt blandt kristne. 
  • I vores åndelige liv er ingen af os fuldstændig fri for tvivl. Og når vi tvivler, kan vi finde på at spørge os selv: Hvad venter der mig efter døden? Er al denne tro forgæves? Vil jeg blive belønnet for det gode, jeg har gjort her på jorden? Eller straffet for det onde? Hvad er der sket med dem, jeg elskede? Vil jeg nogensinde se dem igen? Lyt godt efter, hvad Jesus siger til den gode tyv, når du læser de følgende bibelord fra Lukasevangeliet:
 • Bibelord

  Lukasevangeliet 29,39-43

  Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: ”Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!” Men den anden satte ham i rette og sagde: ”Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.” Og han sagde: ”Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.” Og Jesus sagde til ham: ”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.”

   

 • Refleksion

  Vi skal tage Jesus på ordet.
  • Når Jesus taler sådan fra korset, lover han os håbet om det evige liv. Dette er et af flere steder i evangelierne, hvor Jesus stiller os det håb i udsigt. I Johannesevangeliet, lige inden Jesus oprejser Lazarus fra de døde, siger han til Lazarus’ søster Martha: "…enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø."
  • Senere i Johannesevangeliet, ved den sidste nadver da Jesus forbereder sig på at tage afsked med sine disciple, siger han: "I min faders hus er der mange boliger… jeg går bort for at gøre en plads rede for jer."
  • Jesus, der hørte folkets tvivl, mens han levede, forstår tvivl - også tvivl på livet efter døden. Det første, der bør overbevise os om løftet om efterlivet, er, at Jesus selv har fortalt os om det. Og Jesus er ingen løgner.
  • Den gode tyv viser os, hvem manden ved siden af ham er. En mand med et enkelt navn: Jesus, manden, der lukker Paradiset op for ham. Fra korset fortæller Jesus den gode tyv - og os - om den fremtid, der venter os. Selv i sin pine tilbyder Jesus tyven en slags åndelig helbredelse. ”Frygt ikke,” siger han. "Himlen findes." Vi må tage Jesus på ordet.
  • Som Paulus skriver i Romerbrevet, kan end ikke døden skille os fra Guds kærlighed. Vi beder for, at vi en dag må være sammen med Jesus i Paradis. Det har vi hans ord på. Vi har påskebeviset. Og vi ved, at Gud aldrig ville tilintetgøre sit forhold til os. En dag vil vi, ligesom den gode tyv, indse, at det er sandt alt sammen.
 • Tal med Gud

  Hvordan oplever du dit forhold til Gud?
  • Hvordan har du det med efterlivet? Er du spændt, skræmt eller i tvivl? Mærk efter.
  • Bær nu disse følelser frem for Gud. Udtryk dem på en måde, der føles naturlig for dig.
  • Hvordan oplever du dit forhold til Gud? Mærker du konsekvent hans tilstedeværelse? Eller er det nogle gange vanskeligt at virkelig tro på hans kærlighed til dig?
  • Inden du afslutter denne session, så bær alt det, der har rørt sig i dig, frem for den Gud, der kalder os til Paradis.
Hjem