• Stilhed

  Focus on where it is your are and what you hope to be at the end of this session

  Begynd med at lade dig falde til ro. Der er mange måder at gribe det an på. Bliv opmærksom på hvor du befinder dig lige nu. Sid afslappet, med rank ryg og lukkede øjne, enten i en stol med fødderne på gulvet, eller på gulvet eller i en lænestol i en stilling, som du kan holde hele bønsperioden. Mærk sædet under dig, ret blikket mod hvor du er og hvor du håber at være ved slutningen af denne bønstid. Når du er faldet til ro, i det mindste for en tid, henvend dig til Gud og sig, ”Her er jeg, tal, din tjener lytter”.

 • Introduktion til ugens skriftsted

  Matthew has added in two other tales, that of the call of the tax-collector called Matthew and an argument about fasting

  I Markusevangeliet er denne historie, som i virkeligheden er to historier viklet rundt om hinanden, anbragt lige efter historien om den besatte i gerasenernes land. Men Matthæus har indskudt to fortællinger mellem de to, nemlig kaldelsen af skatteopkræveren Matthæus og et argument vedr. faste. Det påvirker sandsynligvis hvordan du oplever dagens skriftsted.

 • Skriftsted

  Matthæusevangeliet 9,18-26

  Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: ”Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.” Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple.
  Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv: ”Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.” Jesus vendte sig om, så hende og sagde: ”Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.” Og fra det øjeblik var kvinden frelst.
  Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han: ”Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover”. De lo ad ham; men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom ud over hele den del af landet.

  

 • Refleksion

  Hvordan ville du have det, hvis du stod og ventede på, hvad Jesus skulle sige til dig?
  • Denne læsning indeholder to historier. Lad os betegne dem ’Historie nummer 1, og ’Historie nummer 2’. I Historie nummer 1 træffer vi en mand som desperat søger Jesu helbredende berøring for sin datter. Vi får at vide at denne mand er synagogeforstander, og vi forventer problemer (fejlagtigt, viser det sig). Historie nummer 2 fortæller om en helbredelse som kommer i stand takket være en kvindes tro.
  • Synagogeforstanderen beder om hjælp for sin datter, som tilsyneladende er ’død’, skønt i Markusevangeliet står der at pigen ’ligger for døden’. Kan du forestille dig hvordan manden, som lige har mistet sin datter, må have haft det?
  • Vi bemærker også at synagogeforstanderen viser en overstrømmende tillid til Jesu helbredende barmhjertighed: ” Kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.” Har du nogensinde følt lige så stor tillid til Jesus helbredende barmhjertighed?
  • Læg mærke til Jesu reaktion: han rejste sig og fulgte ham. Han rejste sig, han stod op, et opstandelses-ord. Hvad har dette ord, ”opstod” betydet for dig i løbet af denne retræte?
  • Historie nummer 2 begynder med vores gamle ven ”Men se!” Læserens opmærksomhed rettes mod personen, som vil Jesus noget; hun viser sig at være en kvinde, og dermed mere marginaliseret ift. samfundet end synagogeforstanderen. Hun spilder ikke tiden med at bede om det hun vil have, men rækker ud og tager det. Er det noget du gør i dit eget forhold til Gud?
  • Så hører vi om hendes genvordigheder.  I 12 år har hun lidt af blødninger, som sikkert har svækket hende. Ydermere gør blødningerne hende rituelt uren. Faktisk burde hun ikke være ude i folkemængden, ikke røre andre mennesker, hverken sin familie eller sin mand. Kan du forestille dig hvordan det er, at leve på den måde? Kan du sætte dig i hendes sted?
  • Nu gør hun noget hun bestemt ikke skulle have gjort: ’Hun rørte ved kvasten på hans kappe’, og derved gjorde ham uren. Evangelisten lader os følge hendes tanker: ’Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.’ Ligesom synagogeforstanderen har hun tillid til det, som nu skal ske: den helbredende barmhjertighed hun mærker hos Jesus vil overtrumfe hendes urenhed. Hvordan taler denne kvindes tillid til dig?
  • Hendes tillid bliver sat på en prøve, når evangelisten fortæller os om Jesu reaktion: han vendte sig om, og så hende. Vi afventer hvordan han vil reagere. Vil han brøle, ”Du fjollede kvinde! Se hvad du har gjort—du har gjort mig uren!”? Hvordan ville du have det, hvis du stod og ventede på, hvad Jesus skulle sige til dig?
  • Selvfølgelig skælder Jesus ikke ud. I steder siger han, ”Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.” Det er næsten ord til andet det han sagde til den lammede som blev hejst ned på båren, og så ved vi, at alt ender godt.Hvilken betydning har det, at han tiltaler kvinden som ’datter’? Kan du forestille dig at Gud udtaler disse ord over dig mens vi nærmer os Den stille uge?
  • ‘And the woman was saved’ (precisely what we have heard her hoping for) ‘from that hour’. Her healing is effortless and immediate. Is there a desire in you for this ‘effortless’ and ‘immediate’ healing in your own life?
 • Tal med Gud

  Har du erfaret Gud’s nåde og helbredende kraft på en ny måde?
  • • Vi vender tilbage til historie nummer 1 og følger med Jesus ind i synagogeforstanderens hus og ser ’fløjtespillerne og skaren, der larmede’. Som altid forsøger Jesus at genskabe ro i en forvirret situation og siger, ’Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover’. Lyt efter. Hvordan lyder det, når Jesus siger disse ord?
  • • Så kommer folkeskarens reaktion: de ler ad ham! Så må de væk, for de afleder opmærksomheden fra kraften af Guds helbredende barmhjertighed, og Matthæus fortsætter fortællingen når de er gået. Hvordan forestiller du dig folkemængden, og hvordan forestiller du dig deres reaktion på Jesus?
  • • Efter at skaren var blevet jaget væk, kunne Jesus handle som barmhjertighed gør: ’Han gik ind og tog hendes hånd’. Dette gør ham dobbelt uren. Matthæus fortæller os hvad der så skete: pigen rejste sig op.  Her har vi igen opstandelsesordet, at rejse sig op, at stå op, at opstå. Vi ser Guds helbredende kraft i funktion, og ’rygtet derom kom ud over hele den del af landet’ (som kan forstås enten som Det hellige Land, eller som verden i almindelighed). Hvordan vil du forkynde budskabet og evangeliet om Gud’s barmhjertighed og helbredelse?
  • • Nu nærmer vi os retrætens afslutning. Brug lidt tid på at mærke efter. Hvad er der, som har rørt ved dit hjerte? Har du erfaret Gud’s nåde og helbredende kraft på en ny måde? Eller måske opdaget et behov for helbredelse i dit liv. Hvad du end mærker lige nu, tag det alt sammen—det dårlige, det gode, det gamle og det ny- med i Gud’s helbredende og barmhjertige nærvær.
Hjem