• Stilhed

  Gå blot ind i stilheden og den mirakuløse livgivende handling, det er at ånde ind og sende luften ud igen

  Begynd ganske enkelt med at lytte til din vejrtrækning, fokusér på dets ebbe og flod. Ind og ud, ind og ud, ind og ud uden at ændre rytmen på nogen måder, men gå blot ind i stilheden og den mirakuløse livgivende handling, det er at ånde ind og sende luften ud igen. Forestil dig vores livgivende Gud gøre præcis det og brug det billede til at blive stille. Når du er blevet stille, for en stund i det mindste, så vend dig mod Gud og sig: ”Tal Herre, din tjener hører.”

 • Introduktion til ugens skriftsted

  Bemærk, hvordan fortællingen udvikler sig

  Denne fortælling kommer lige efter den forrige, som vi så på i forrige del af fasteretræten om helbredelsen af de besatte i gadarenernes land. Bemærk, hvordan fortællingen udvikler sig.

 • Skriftsted

  Matthæusevangeliet 9,1-8

  Og Jesus gik om bord i en båd og satte over til sin egen by. Og se, der kom nogle til ham med en lam, der lå på en seng. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: "Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig." Men nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: "Han spotter Gud." Jesus så, hvad de tænkte, og sagde: "Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder" – da siger han til den lamme: "Rejs dig, tag din seng og gå hjem!" Og han rejste sig og gik hjem. Da folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed.

 • Refleksion

  Gud er altid på udkig efter en mulighed for at udøse sin helbredende barmhjertighed
  • Først “gik han ombord i en båd og satte over til sin egen by”. Dette er en bevægelse fra det ikke-jødiske område tilbage til Galilæa. Vi er inviteret til at tage med Jesus på hans rejse. Jesus rejser med båd. Vigtige begivenheder finder sted ombord på både i evangelierne. Hvordan tror du, det kan være?
  • Matthæus bruger det udtryk, som er almindeligt i hans evangelium: ”Og se”. Det er Matthæus’ måde at fortælle os på, at vi skal være opmærksomme her i indledningen af en helbredelsesberetning: ”Der kom nogle til ham med en lam (Matthæus siger ikke hvem), der lå på en seng.” Det er det samme ord, som blev brugt om centurionens barn og Peters svigermor og understreger omfanget af lidelsen. Forestil dig den tilstand, som den person er i, som de beder om barmhjertighed og helbredelse for. Hvad tror du personen føler? Hvordan forestiller du dig scenen med huset, Jesus og den lamme på sengen?
  • Hør nu Jesu bemærkning om, at ”Jesus så deres tro”. Det fortæller os, at Guds barmhjertighed og helbredelse ikke er afhængig af troen hos dem, som har behov for helbredelse. Gud er altid på udkig efter en mulighed for at udøse sin helbredende barmhjertighed. Er tro en hjælp i vores søgen efter barmhjertighed? Har du nogensinde søgt denne helbredende barmhjertighed for et andet menneske? Er der nogensinde nogen, der har søgt den for dig?
  • Derefter kommer et ganske uventet udbrud fra Jesus, når vi smuglytter til ham, idet han siger til: ”Vær frimodig, søn.” Instinktivt ved vi, at alt nok skal gå. Det ord ”søn” (eller datter), giver os al den information, vi har behov for. Matthæus’ fortælling i Bjergprædikenen kap. 5-7 har netop vist os den centrale lære, at Gud må tiltales ”far”. Kan du forestille dig Jesus hviske disse ord i dit øre ”Vær frimodig mit barn?” Hvilke følelser vækker det i dig?
  • Jesus overrasker os endnu engang; vi forventer han vil sige ”Rejs dig, tag din seng og gå.” I stedet siger han; ”dine synder tilgives dig”. Matthæus inviterer os igen til at være opmærksomme med udtrykke ”og se”, som kunne invitere os til at spørge: Hvad vil Gud gøre?
  • Vi hører om nogle af de skriftkloge, som er dukket op ud af det blå, men vi ved allerede, at de indikere problemer. Som om det ikke var nok inviteres vi til at høre deres tanker ”de sagde ved sig selv” – hvad sagde de? ”Han spotter Gud”. Her hører vi dem løfte det røde flag for at indikere fare, for det var en livsfarlig beskyldning og kunne betyde døden. Hvorfor er Jesu modstandere så vrede på ham? Vækker det genklang i dit liv i dag?
 • Tal med Gud

  Tal med Gud om, hvad denne beretning har betydet for dig, og hvordan den påvirker dit liv.
  • Jesu svar er interessant, da ”han så, hvad de tænkte”. Her er en fornemmelse af ubesværet kontrol, af Guds stemme. Har du oplevet den stemme i dit liv?
  • Nu går han i rette med dem (og her kan vi måske huske på Pave Frans’ holdning overfor de religiøst rigide) ”Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter?” Vi kan reflektere over, at de skriftkloge muligvis selv tænkte, at det var gode og fromme tanker. Endelig lægger han en fælde ud for dem: ” Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå” (Vi skal huske på at ”Rejs dig” er opstandelsessprog). Hvad følte du, da du hørte opstandelsessproget i denne beretning?
  • Modstanderne får ikke mulighed for at svare. I stedet fortsætter Jesus ” Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder.” Det som mange mennesker i vores verden i dag søger er netop tilgivelsen af den fornemmelse af at have gjort noget forkert, som afholder dem fra at finde helbredelse og barmhjertighed. Hvilken tilgivelse søger du, så du også kan erfare Guds helbredende barmhjertighed?
  • Jesus fortsætter: “da siger han til den lamme: ”Rejs dig [Opstandelsens sprog igen], tag din seng og gå hjem!” Dette kan naturligvis ikke lade sig gøre; manden er jo lam! • Er der en umulig situation i dit eget liv, som dukker op, når du tænker på dette?
  • Resultatet afsløres nu uden unødvendig drama: ” Og han rejste sig og gik hjem.” (Der står ikke noget om, at han tager sin seng med sig) Hvorfor tror du helbredelsen er så udramatisk, som Matthæus fortæller den?
  • Se nu på resultatet, som er vigtigt for vores faste-formål med at bede over Guds helbredende barmhjertighed i Jesus: ” Da folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt”. Vi skal muligvis ikke forstå det som angst, som dengang du blev kaldt op på skoleinspektørens kontor, men snarere som ”ærefrygt” eller måske dyb respekt. Har du oplevet den form for frygt i dit liv, der snarere er en ærefrygt eller dyb respekt?
  • Se på deres endelig dom” [de]priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed.” Beretningen fortæller os, hvordan Guds helbredende barmhjertighed virker gennem Jesus og den effekt den har på mennesker: De priser Gud. Inviterer denne beretning dig til at prise Gud? Hvis den gør, på hvilken måde da? Tal med Gud om, hvad denne beretning har betydet for dig, og hvordan den påvirker dit liv.
Hjem