• Stilhed

  Før vi bevæger os ind i tredje del af fasteretræten, lad os da tage os tid til at falde til ro. Bringe sind og krop i en tilstand af ro, og samtidig blive mere bevidste og åbne i forhold til det, vi skal reflektere over i dag. Begynd med at lægge mærke til de lyde du hører omkring dig. Måske er der allerede stille i det ydre. Men hvad med lyden eller lydene inden i dig, i dit sind og i dit hjerte? Observer dem stille, læg mærke til hvad de sætter i gang, fasthold dem blidt, før du giver slip på dem.

  Når du så er faldet til ro, i hvert fald for en stund, vend dig så mod Gud og sig: ”Her er jeg, tal Herre, din tjener hører.”

 • Introduktion til ugens skriftsted

  Læs nu den næste fortælling. Den følger umiddelbart efter den, der hørte til det foregående, helbredelsen af den kongelige embedsmands søn (eller slave); Det er vigtigt at undgå de værste vittigheder om svigermødre som en Guds gave til ægteskaber. Kan du se sceneriet for dig?

 • Skriftsted

  Matthæusevangeliet 8,14-15

  Og Jesus kom ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Han tog hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun stod op og sørgede for ham.

 • Refleksion

  Her præsenteres vi for Jesus alene
  • Hvor uventet er Jesu barmhjertige helbredelse? Hvorfor tror du, Mætthæus nævner ”svigermoderen”?
  • Vi bemærker, at Jesus gik ind i Peters hus, og at Peter er et græsk navn, hvilket passer udmærket til én, der stammer fra den nærliggende, Bethsaida, en by i hedningeland. Hvad føler du mens du ser Jesus gå ind i Peters hus?
  • Markus henlægger denne hændelse til umiddelbart efter, de har forladt synagogen på sabbatten. Hos Matthæus finde den sted lige efter mødet med den romerske soldat, hvilket måske tjener til at understrege det uventede ved Jesu helbredende barmhjertighed? Hvad tænker du om, at disse helbredelser ligger så tæt på hinanden?
  • Hos Markus drejede det sig om Peters og Andreas’ hus, og Jakob og Johannes var med. Altså er inderkredsen omkring Jesus på plads. Her præsenteres vi for Jesus alene. Så hører vi om patientens lidelse.   Som embedsmandens søn bliver hun flået i og kastet rundt med, hvilket giver indtryk af en ondsindet magtfuld kraft, der har bemægtiget sig svigermoderen, og understrege det forfærdelige, der har ramt hende.
 • Tal med Gud

  As you encounter God’s healing mercy this Lent, can you respond to this call to serve others?
  • Vi får også at vide, at hun er kvinde og derfor marginaliseret. Hun beskrives tilmed som ” brændende af feber” og i en verden uden antibiotika betyder det, at hun er i umiddelbar livsfare. Kan du se ufravendt på kvinden? Hvilke følelser vækker hendes forfatning i dig?
  • Tryllebundne ser vi, hvad Jesus gør: ” Han tog hende i hånden.” Her bør vi tage en dyb indånding, for herløber Jesus risikoen for at gøre sig uren på to måder: Ikke blot er hun kvinde og derfor i fare for at gøre ham uren, nej hun er måske også ved at dø og dermed blive til et lig, der har selvsamme indvirkning. Betragt Jesu reaktion. Hvad siger den dig? Her kunne du reflektere over Guds modet i Guds helbredende barmhjertighed, og hvad det betyder for dig.
  • Og hvad er kommer der så ud af det? For det første ”oprejses hun”: Her bruges dét ord, der i ” Det Nye Testamente” betyder opstandelse. Passivformen ”oprejses ” bruges i stedet for ” han rejste hende op” og indikerer, at der er tale om en guddommelig passiv: Dvs. at det er Gud der handler. For det andet. ” Hun begyndte at servere for dem”.  Nu er det ikke meningen, du skal tænke: Det er den sædvanlige historie, om mænd der udnytter kvinder, men snarere at det er dét, der sker når vi møder Guds helbredende barmhjertighed, vi giver os til at gøre noget for hinanden. Når du her i fasten møder Guds helende barmhjertighed, svarer du så på den ved at gøre noget for andre? Tal med Gud om, hvad denne refleksion tilskynder dit hjerte til.
Hjem