• Se tilbage på retræten

  Tænk over måden, Gud ser på dig
  • De Åndelige Exercitier, foreslår Ignatius Loyola en række måder at bevæge sig i en periode med bøn. En af dem er ganske simpel, men kan måske lyde mærkelig, når man hører om den første gang. "Tænk over måden, Gud ser på dig," skriver han. Hvordan reagerer du på denne opfordring?
  • Flere steder i evangelierne får vi at vide, at Jesus kiggede strengt på folk, som for at hjælpe dem med at mande sig op. Men hans blik er altid medfølende og aldrig hårdt og fordømmende. Måske kan det være en hjælp til at forestille dig, hvad Ignatius tænkte på. Brug et øjeblik på nu at forestille dig, hvordan Gud ser på dig.
  • Jesus er Gud med et menneskeligt ansigt. Det er derfor bogstavelig talt muligt at forestille sig udtrykket i Kristi ansigt, når han får øje på dig og derefter retter sin opmærksomhed mod dig. Hvordan ville du beskrive dette udtryk, hvis du skulle beskrive det for en ven?
  • Lad fortsat Jesus betragte dig, mens du lytter til Guds ord fra Johannesevangeliet:
 • Skriftsted

  Johannes 20:1-18

  Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: "De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham." Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen.

  Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du?" Hun svarede: "De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham." Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?" Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: "Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham." Jesus sagde til hende: "Maria!" Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: "Rabbuni!" – det betyder Mester. Jesus sagde til hende: "Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud." Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: "Jeg har set Herren," og at han havde sagt dette til hende.

 • Forestil dig scenen

  Da hun kommer til graven, ser hun, at stenen er blevet fjernet
  • Prøv at forestille dig scenen. Det er tidligt om morgenen, det er stadig mørkt, og så snart Sabbaten er overstået, går Maria Magdalene ud til sin elskede Jesu grav. Kan du forestille dig, hvordan hun havde det, da hun bevægede sig ud i mørket?
  • Måske har hun næsten ikke sovet om natten. Hun tænker måske på ordene fra Højsangen: "På mit leje om natten søgte jeg ham, som jeg elsker så højt; jeg søgte ham, men fandt ham ikke."
  • Hun vil salve liget. Men hvem har fjernet stenen? Da hun kommer til graven, ser hun, at stenen er blevet fjernet! Jesu lig er forsvundet. Nogen har stjålet hendes elskedes lig. Graven er tom - så tom som hendes hjerte. Hun løber tilbage til Simon Peter og den anden discipel, "som Jesus elskede" og råber: "De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham." Peter og den anden løber straks ud til graven. Alle ser ud til at løbe i det tidlige morgenlys. Løber de, fordi de er bange? Eller løber de, fordi de er forvirrede? Løber de, fordi Jesus er forsvundet? Hvor er Jesus?
 • Mød Jesus

  Hvordan mærker du, at Jesus er til stede i dit liv?
  • "Maria stod udenfor ved graven og græd." Disciplene lader Maria være alene med sin sorg. De forstår ikke hendes smerte. Kvindens tårer forvirrer dem. Da de ikke ved, hvordan de skal reagere på hendes følelser, løber de hjem igen. Den grædende Maria læner sig mod denne tomme grav. Da får hun øje på to engle klædt i hvidt, der, hvor Jesus blev lagt. "Kvinde, hvorfor græder du?" spørger de. "De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham," svarer hun. Hun er så sikker på, at Jesus er død, at hun slet ikke forstår meningen med de to engles spørgsmål. Så vender hun sig rundt og ser Jesus, men hun ved ikke, at det er ham.
  • De ord, som Jesus siger til Maria ved graven, minder om de første ord, Jesus siger i Johannesevangeliet. "Hvem leder du efter?" Hvad er dit svar?
  • Herefter siger Jesus ganske stille: "Maria". Han kalder hende, der desperat søgte efter hans lig, ved navn. Hun leder, men det er ham, der finder hende. Hans forhold til hende - og hendes til ham - er unikt. Derfor genkender hun ham, da han kalder hende ved navn. Hvad kalder Jesus dig? Hvordan mærker du, at han er til stede i dit liv?
 • Mød Jesus

  Del dine tanker og følelser med Jesus
  • Ved at kalde Maria ved navn genlyder profeten Esajas' ord gennem Jesus: "Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min (...) du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig." (Esajas 43: 1-4) Maria oplever en ny form for relation til Jesus. Hun må prøve ikke at klynge sig til ham eller at søge at være den eneste, han elsker. Hun må give slip på fortiden og leve i nuet i den nye, mere indre relation til den genopstandne Jesus. Prøver du nogensinde at klynge dig til et billede eller en måde at forholde dig til Jesus, som stammer fra fortiden? Har Jesus i løbet af denne retræte tilbudt dig en ny og dybere relation?
  • Maria udbryder "Rabbuni!" Hendes tårer forsvinder, og hun kaster sig for hans fødder og klynger sig til ham. Jesus siger: "Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud." Bemærk, at Jesus ikke længere taler om sine disciple eller venner. Fra nu af er de hans brødre og søstre. Hans far er deres far, vores far. Hans Gud er deres Gud, vores Gud. Kan du tænke på Jesus som din bror? Hvad gør det ved dig at tænke sådan på ham?
  • Der er noget meget ydmygt over fortællingen om genopstandelsen. Den opstandne Jesus optræder ikke triumferende for at ydmyge dem, der ydmygede ham. Han viser sig for Maria Magdalene, den elskede, den tilgivede, der var alene i haven. Han viser sig ikke med magt, men med blid kærlighed. Det er en ny dags morgen, en ny skabelse. Han sender hende tilbage til fællesskabet. Tænk på, hvor svært, det må have været for hende at gå fra dette intime møde med Jesus og ud til et større fællesskab med alle dets behov og forventninger. Kan du genkende den følelse? Føler du, at du bliver sendt tilbage ud i samfundet ved afslutningen af denne retræte. Del del tanker og følelser med Jesus.
 • Se tilbage på retræten

  Tag dig tid til at takke Gud
  • Før vi afslutter retræten, er det en god idé at se tilbage på hele retræten og tænke over, hvad der har gjort indtryk på dig, som du kan bringe med dig videre de næste uger og måneder. Begynd med at vælge nogle ord, du kan huske fra retræten - ord, der har gjort særligt indtryk på dig.
  • Tænk så nærmere over, hvilke skriftsteder, der har gjort størst indtryk på dig. Det er en god idé at bruge noget tid på at genopleve denne bøn, så godt du kan. Bemærk, hvad der rører sig i dit sind og dit hjerte, når du genkalder dig denne oplevelse.
  • Hvilken af de kvinder, du har mødt, inspirerer dig mest? Hvilke aspekter ved deres historier rørte dig?
  • Måske har du bemærket en forandring i dig selv eller din bøn i løbet af de uger, der er gået, siden retræten begyndte. Hvis du indledte retræten med at bede om en bestemt gave, tænk da på, om du har modtaget den. Eller har Gud måske givet dig noget andet og mere, end du var i stand til at bede om eller forestille dig? Tag dig tid til at takke Gud for det, han har gjort for dig i den seneste tid.
 • Se fremad

  • Prøv nu at se frem til de næste dage og uger. Er der noget fra retræten, du mangler at få afsluttet? Et område af dit liv, hvor du stadig kan se, at Gud arbejder hårdt, eller en gave, du føler, at du har brug for og stadig mangler? Bed til Gud om at få det, du er bevidst om, at du behøver i den nærmeste fremtid.
  • Middelaldermystikeren Mester Eckhart mente, at hvis den eneste bøn, vi kunne bede, var "tak", ville det være tilstrækkeligt. Brug et øjeblik på at takke Gud for den tro og de vidnesbyrd, som vi har fundet hos kvinderne i Jesu lidelseshistorie. Tak også den opstandne Jesus for at have bedt med dig og for dig gennem denne fasteretræte.
 • Feedback

  Vi er altid glade for at modtage feedback fra mennesker, der har gennemført vores retræter. Brug venligst denne feedbackformular til at kontakte os.

Hjem