• Stilhed

  Forbered dig på at placere dig selv ved foden af korset, i selskab med de kvinder, der vågede der
  • De forskellige dele af denne retræte har ført os gennem en række forskellige metoder til at blive mere stille og fokuserede. Du har prøvet at falde til ro ved at fokusere på dit åndedræt, at bemærke, hvordan de forskellige dele af din krop føles, og du har stille og roligt bemærket dine tanker og følelsers ebbe og flod. Du er også blevet ledt ind i stilheden ved at fokusere på en fysisk genstand, ligesom du har opdaget stilheden indeni ved at fokusere på lydene omkring dig. Brug et øjeblik på at genkalde dig disse metoder og prøv, om du kan finde en, der virkede særligt godt for dig.
  • Hvis en af teknikkerne virkede godt for dig, så brug nu lidt tid på at lede dig selv gennem metoden. Hvis det er for nyt eller uvant for dig, så prøv i dag blot at sidde lige så stille og forbered dig på at placere dig selv ved foden af korset, i selskab med de kvinder, der vågede der.
 • Skriftsted

  Johannes 19:25-27

  Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, dér er din søn." Derpå sagde han til disciplen: "Dér er din mor." Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.

 • Refleksion

  Har du nogensinde prøvet at være sammen med nogen, der var plaget af store smerter?
  • Forestil dig scenen. Alle fire evangelier fortæller os, at en lille gruppe kvinder vågede ved korset. De fleste var kvinder, der havde fulgt Jesus fra Galilæa. Hvad lavede disse kvinder? Hvorfor stod de der og betragtede den ulideligt langsomme måde, deres mester døde på?
  • I Pasolinis film, Matthæusevangeliet, er der en meget gribende scene, hvor man ser adskillige af korsene på henrettelsespladsen, og for foden af hvert af disse ser man en kvindefigur. Sammenkrøbne i deres sjaler eller slør sidder de blot og venter - det er nogens mor, søster, hustru eller kæreste - der venter på, at deres mand dør. De vågede i stilhed af ren loyalitet. For dem betyder det ikke noget, at resten af verden kommer for at håne og spotte dem, der blev dømt som kriminelle. De sender et simpelt budskab til deres elskede: "Vi er her, vi elsker jer, hvad du end har gjort, er vi med dig til det sidste." Hvad får denne form for hengivenhed dig til at føle?
  • Ifølge hebraisk tradition var det en kvindes pligt at gøre et dødt menneske klar til den endelige hvile. Forestil dig hvilken frygtelig byrde, det må have været. Det kan være smertefuldt nok at sidde ved en døende på et hospital eller et hospice, så de ikke skal gå ind i døden uden selskab. Men at gøre det samme, mens man hører på ondskabsfuldheder fra dem, der omgiver en, så man mærker den offentlige henrettelses nedværdigelse, ydmygelse og skam - det er en uudholdelig sorg. Har du nogensinde prøvet at være sammen med nogen, der var plaget af store smerter? En elsket person, måske et familiemedlem? Hvem har været der for dig, når alt så sortest ud? Hvordan hjalp de dig?
  • Jesus får revet tøjet af og hænger nøgen på korset, men dette er samtidig et øjeblik fyldt med ømhed og venlighed. Se på Maria, vor herres mor, som hun venter der ved korsets fod. Tænk igen over ordene: "Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: 'Kvinde, dér er din søn.' Derpå sagde han til disciplen: 'Dér er din mor.' Fra den time tog disciplen hende hjem til sig." Hvad sker der med hende nu?
 • Samtale med Gud

  Tænk over, hvad Guds søn har gjort for dig og tak ham for det
  • Er dette endnu en af Jesu barmhjertighedshandlinger - den gode søn, der tænker på sin mors fremtid? I lyset af hele Johannesevangeliet er der nogle andre implikationer i denne handling. Han ønsker med denne sidste gestus at bringe Maria og Johannes sammen i en enhed, ligesom han selv er et med sin fader. 
  • Jesus siger ikke til sin elskede discipel, at "her er min mor". Han siger "her er din mor". Ved at give sin mor som den elskede discipels egen kalder han hende til at give liv til den elskede disciple, at bringe Jesu fødsel til liv i ham, så disciplen kunne tage bolig i Jesus og Jesus i ham. Og med den samme gestus kaldes den elskede discipel til at blive Jesus for hans mor, for hun har kun denne ene søn: Jesus. Denne scene handler om kærlighed og samhørighed.
  • I den franciskanske tradition er San Damaino-korset, et byzantisk kors inspireret af Johannesevangeliet og den korsfæstelse, der talte til Frans af Assisi, meget vigtigt. Den Kristus, der afbildes på det, er ikke en brutaliseret, korsfæstet Kristus, men den fredfyldte, korsfæstede Kristus fra hvis sider der flyder vand og blod ud for at nære de troende, som står ved hans kors. Johannes' fortælling om Jesu død er markant anderledes end de øvrige evangeliers. Her er vægten ikke lagt på, hvad mennesker har gjort mod Guds søn, men på, hvad Guds søn har gjort for os. Her, hvor denne bøn nærmer sig sin afslutning, prøv da at tænke over, hvad Guds søn har gjort for dig - i løbet af dit liv, i løbet af denne retræte, i løbet af denne bøn. Tænk over det og tak ham for det.
Hjem