• Stilhed

  Læg mærke til, hvad der foregår inden i dig selv
  • Begynd dagens bøn med at få kroppen til at falde til ro. Det betyder ikke noget, om du står op, sidder behageligt eller ligger ned. Indtag blot en position, du kan holde et par minutter, hvor du kan være både afslappet og opmærksom. Hold din position i stilhed et øjeblik.
  • Læg så mærke til, hvad der foregår inden i dig selv, i dit sind og dit hjerte. Hvilke tanker bemærker du? Hvilke følelser kommer du i kontakt med? Når du bruger tid på at blive mere stille, sådan som du gør nu, hvad hober sig så op i din opmærksomhed?
  • Når du lægger mærke til dine tanker og følelser et stykke tid, vil du sandsynligvis opdage, at de kommer og går, som krusninger på en flod. Nogle vil måske blive hængende i længere tid og virke mere vigtige. Andre er indtryk, der flyder hurtigt forbi og forsvinder. Brug lidt tid på at bemærke dine tanker og følelsers ebbe og flod, mens de strømmer gennem dig.
  • Fra dette perspektiv vil du bemærke, at du betragter denne flod af følelser og tanker - du er ikke floden, men den, der betragter floden. Som den, der betragter, kan du helt roligt observere alt, hvad der foregår, uden at du behøver involvere dig i noget. Så lad floden af tanker og følelser fortsætte sin færd, mens du still og roligt betragter den og læser fortællingen om en unavngiven kvinde, der optræder i Jesu lidelseshistorie, nemlig Pontius Pilatus' hustru.
 • Skriftsted

  Matthæus 27:15-19

  Under festen plejede statholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje. Man havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barabbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem: "Hvem vil I have, at jeg skal løslade jer, Jesus Barabbas eller Jesus, som kaldes Kristus?" Han vidste nemlig, at det var af misundelse, de havde udleveret ham; og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige: "Hold dig fra denne retfærdige mand. For jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham."

 • Refleksion

  Vi kan stadig undre os over, hvilken kvinde, Pilatus' hustru var
  • Efter at være blevet dømt for blasfemi blev Jesus bragt til den romerske statholder, Pontius Pilatus. Han skulle nemlig give sit samtykke, før dødsdommen kunne eksekveres. Pilatus er ikke meget for at efterkomme det jødiske præsteråds krav. Matthæus fortæller ud, at "han vidste nemlig, at det var af misundelse, de havde udleveret ham", og det er på dette tidspunkt, han modtager en besked fra sin hustru: "Hold dig fra denne retfærdige mand. For jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham." Denne besked er vigtig, for den lader til at styrke Pilatus' betænkelighed og øge hans forbehold i forhold til Jesu skyld. Prøv et øjeblik at sætte dig i Pilatus' sted: Hvordan har han det?
  • Det er kun Matthæus, der nævner Pilatus' hustru, og han bruger kun en enkelt linje i lidelseshistorien på hende. Hvordan kendte Matthæus til hendes drøm? Måske er det en tjener eller en slave, der har givet beskeden videre og sendt rygtet i omløb. Vi ved det ikke. Ifølge traditionen i den øst-ortodokse kirke hed hun Claudia Procula og blev senere en kristen martyr. Vi kan stadig undre os over, hvilken kvinde, Pilatus' hustru var.
  • Det må have krævet en del mod at afbryde sin mands arbejde for at bringe ham en vigtig besked. Hendes drøm var meget stærk, så stærk, at hun den fik hende til at føle lidelse, men hun følte, og hun følte, at hun blev nødt til at tale for Jesus. Hvilken slags drøm kunne være så stærk, at den fik hende til at prøve at påvirke sin mands beslutning?
 • Samtale med Gud

  Har du selv prøvet at stå i en situation, hvor du følte dig kaldet til at sige fra over for en uretfærdig situation?
  • Med sin tætte forbindelse til Det Gamle Testamente forstod Matthæus hvilken betydning drømme havde for hans jødiske tilhørere. De ville betragte Pilatus' hustru som et sendebud fra Gud. Hun portrætteres som en kvinde med stor beslutsomhed, handlekraft, integritet og styrke. Hun vidste, at der skulle ske noget uretfærdigt. Hun bad ikke om nåde. Hun troede på, at Jesus var uskyldig. Hun forsøgte at overtale Pilatus til at handle retfærdigt på trods af konsekvenserne. Hun var Jesu eneste advokat. Hun blev inspireret af Gud til at anmode om, at Jesu uskyld blev respekteret, men de magtfuldes råb vandt over hendes. Hun var ikke stærk nok til at overvinde de onde kræfter i dem, der overbragte Jesus til Pilatus. Har du selv prøvet at stå i en situation, hvor du følte dig kaldet til at sige fra over for en uretfærdig situation? Led du, som Pilatus' hustru, under situationen? Blev dine ord overhørt? Eller forblev du tavs? Har du nogensinde haft en drøm, der ansporede dig til handling?
  • Måske kan du afrunde denne bøn med at tænke på alle de autoritetsfigurer, der har ansvaret for at træffe vanskelige - og somme tider pinefulde - beslutninger. Bed Herren om at give dem visdom til at træffe gode beslutninger og bed til, at du selv må have modet til at forsvare dem, der dømmes uretfærdigt.
Hjem