• Stilhed

  Hear God’s word spoken into that quiet place
  • Indled denne bønstid med at lægge mærke til de lyde, du kan høre omkring dig. Selv hvis du befinder dig et meget stille sted, vil der sikkert være enkelte lyde. Eller måske er du omgivet af hverdagslivets støj og uro. Måske hører du kun lyden af musikken, der ledsager denne bøn. Uanset hvilke omgivelser, du befinder dig i, så bemærk de forskellige lyde. Læg også mærke til, hvor de kommer fra.
  • Prøv nu at flytte opmærksomheden indad og koncentrér dig om de lyde, der er tættest på dig. Lad de andre lyde være. De er der stadig, men de befinder sig nu i baggrunden. Fokusér på det, du kan høre i nærheden - i det rum, du befinder dig i, eller som kommer fra, hvad der nu er tættest på dig. Brug et øjeblik på at dvæle ved de lyde, der er tæt på dig.
  • Vend nu også opmærksomheden fra disse lyde og lad dem forsvinde ud i baggrunden. Flyt i stedet opmærkomheden endnu længere indad. Find et sted i dig selv, hvor du blot kan hvile et minut eller to. Læg mærke til stilheden inden i dig. 
  • Lyt til Guds stemme, som den lyder ind i dette stille rum, mens du reflekterer over fortællingen om den næste kvinde, der optræder i Jesu lidelseshistorie.
 • Skriftsted

  John 18:12-17

  Vagtstyrken og officeren og jødernes tempelvagter anholdt nu Jesus og bandt ham; de førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kajfas, der var ypperstepræst det år. Det var Kajfas, der havde givet jøderne det råd, at det var bedst, at ét menneske døde for folket.

  Simon Peter og en anden discipel fulgte efter Jesus. Denne anden discipel var kendt af ypperstepræsten og gik ind i ypperstepræstens gård sammen med Jesus, men Peter blev stående udenfor ved porten. Den anden discipel, som var kendt af ypperstepræsten, gik ud og talte med pigen, der holdt vagt ved porten, og fik Peter med ind. Tjenestepigen, der holdt vagt ved porten, sagde til Peter: "Er du ikke også en af den mands disciple?" "Nej, jeg er ikke," svarede han.

 • Refleksion

  Prøv at forestille dig, at du selv er med i historien
  • Der er sket mange ting mellem festmåltidet i Betania og denne hændelse på ypperstepræstens gårdsplads. Jesus er hver dag draget ind til Jerusalem for at undervise i templet. På et tidspunkt "jog [han] alle dem ud, som solgte og købte" i templet, og "der blev røre i hele byen". Senere gav han sine disciple instrukser i, hvordan de skulle forberede den jødiske påske. De mødtes for at indtage det måltid, der grundlagde eukaristien. Bagefter tog de til Oliebjerget og bevidnede rædselsslagne, hvordan Jesus bad sin fortvivlede bøn i Getsemane Have. Herefter ankom soldaterne, anført af Judas, arresterede Jesus og bragte ham for Ypperstepræsten, hvor han blev dømt til døden for blasfemi. Prøv nu at forestille dig, at du selv er med i historien. Forestil dig folks følelser og hele atmosfæren.
  • Fortællingerne i denne periode er så dramatiske og begivenhedsrige, at de fleste overser den kvinde, som holder vagt ved porten. Men alle fire evangelier nævner hende som den, der får Peter til at fornægte Jesus den første gang. Hun er tjenestepige for ypperstepræsten, og at være vogter ved porten var laveste positioner. Alligevel var denne ubetydelige tjenestepige i stand til at skræmme Peter fra at vedstå sig den ven, han så kort tid forinden havde svoret, at han til enhver tid ville forsvare med livet som indsats. Hvordan forestiller du dig denne kvinde, der holdt vagt ved porten?
  • Johannes fortæller os, at den unavngivne anden discipel taler med hende for at få hende til også at lukke Peter ind. Betyder det, at denne anden discipel kendte hende ret godt?
  • Vi selv ved kun ganske lidt om hende. Hvordan forestiller du dig, at hun er? Er hun ganske enkelt nysgerrig over, hvad der foregår, siden der er al den postyr? Eller forestiller du dig hende på en anden måde? Markus og Lukas beskriver hende som en "lille tjenestepige", måske blot et barn. Hvis det er tilfældet, kunne der være tale om et helt uskyldigt spørgsmål. Hvornår bliver nysgerrigheden efter at vide mere om folk til gemen sladder, der kan forårsage skade?
 • Samtale med Gud

  Perhaps there is something you wish to ask Jesus for forgiveness
  • Der findes en legende - ganske vist uden noget særligt bibelsk fundament - der identificerer tjenestepigen som Rhode, der nævnes i Apostelenes Gerninger. Rhode er dørvogter i det hus, der tilhører Johannes Markus' mor, Maria. Det er her, disciplene søger tilflugt, efter at Peter får hjælp af en engel til at flygte fra fængslet. Rhode genkender Peters stemme og bliver så lykkelig over, at han har fundet dem, at hun helt glemmer at lukke ham ind, men efterlader ham udenfor på gaden, mens hun skynder sig ind for at fortælle de andre, at han er kommet. 
  • Det er nemt at forestille sig, hvordan denne legende er opstået: Ypperstepræsten blev ramt af skam over at have hængt Peter ud, så hun tilslutter sig den lille gruppe, der følger Jesus. Hun tager herefter et nyt job for en kristen arbejdsgiver. Er det langt ude? Måske. Men måske oplevede denne kvinde, ligesom Peter, en omvendelse i hjertet. Måske så hun også Jesus, da han blev ført ind på gårdspladsen. Måske fik han øje på hende, så hun i hans blik kunne fornemme - ikke blot en sorg over det, hun havde gjort, men også ægte tilgivelse. Har du selv oplevet en lignende omvendelse? Er det virkelig så svært at forestille sig?
  • I Jesu øjne er ingen hinsides frelse. Peter får en chance mere. Måske bliver også tjenestepigen velsignet med en mulighed for at ændre sit liv og blive en inspiration for andre. Hvor i dit eget liv fornemmer du behovet for en sådan forandring?
  • Forestil dig, før du afrundet denne bøn, at du selv befinder dig på ypperstepræstens gårdsplads. Hvad kan du se? Hvad fanger din opmærksomhed? Er der noget, du gerne vil bede Jesus om tilgivelse for? Eller måske har du oplevet noget i denne bøn, som du har lyst til at tale med Jesus om?
Hjem