• Velkommen

  Fastetiden er en god anledning til at gennemføre en retræte
  • Velkommen til årets fasteretræte. En retræte giver dig mulighed for at træde et skridt tilbage fra hverdagens stress og jag, så du får ro til at bede, reflektere og gøre status over dine relationer - til Gud, verden og de mennesker, du omgås. Fastetiden, hvor vi forbereder os på at fejre påskens mysterier, Jesu lidelse, død og genopstandelse, er en god anledning til at gennemføre en sådan retræte.
  • For at hjælpe og guide dig i din bøn i dette års fastetid vil vi reflektere over begivenhederne i Jesu lidelseshistorie gennem nogle af de kvinder, der fulgte Jesus i hans sidste tid. Deres liv blev forandret af deres møde med Jesus. I Johannesevangeliet nævnes de kvinder, der vågede ved foden af korset. Nogle af dem nævnes ved navn: Maria Magdalene, Jakob og Josefs mor, Maria, Salome og selvfølgelig Jesu mor, Maria. Andre er anonyme. I Lukasevangeliet hører vi om Jerusalems døtre, der græder over ham på hans vej til korset. Andre, der også spiller en rolle i det drama, der udfolder sig i lidelseshistorien, er: Martha og Maria fra Betania, ypperstepræstens tjenestepige og Pilatus' hustru. 
  • Vi håber, at du, ved at bruge materialet i denne retræte i din bøn, vil møde Jesus på en ny og betydningsfuld måde, der forandrer dit eget liv. Vi håber desuden, at retræten vil give dig en dybere forståelse af, hvordan Gud virker i dit liv.
 • Praktisk information

  Hvor lang tid føler du, at du kan afsætte til hver af retrætens dele?

  Vi begynder med nogle praktiske informationer og forslag, som kan være nyttige, hvis du ikke har gennemført en lignende retræte før, eller som genopfriskning, hvis du har.

  Det første, du skal overveje er, hvor lang tid, du føler, at du kan afsætte til hver af retrætens dele. Det er en god idé at beslutte dette på forhånd og at afsætte lige meget tid til hver refleksion. Giv ikke op for tidligt, hvis bønnen bliver brydsom, men bliv heller ikke ved for længe, selvom den er frugtbar. Materialet kan gennemgås på omtrent et kvarter, men det er en god idé at afsætte lidt mere tid til forberedelse eller til at dvæle over de indsigter, du får gennem retræten i løbet af dagen. 

 • Flere praktiske informationer

  Målet med denne retræte er at gøre dig i stand til at bede, når og hvor du vil

  Det vil være en god idé at overveje, hvilket tidspunkt, det passer dig bedst at bede. Vi er alle forskellige, og nogle foretrækker at bede først på dagen, andre om aftenen, mens andre igen helst vil tage en pause midt på dagen. Det er også vigtigt at tænke over, hvor du vil være, mens du beder. Målet med denne retræte er at gøre dig i stand til at bede, når og hvor du vil - på vej til eller fra arbejde, under en spadseretur, alene derhjemme eller sammen med andre. Prøv at finde ud af, hvad der virker bedst for dig.

  Til sidst kan du spørge dig selv, hvorfor du gennemfører denne retræte. Håber du at modtage bestemte gaver eller velsignelser fra Gud gennem dine bønner? Husk at indlede hver bøn med at bede Gud om disse - eller hvad Gud selv ønsker at give netop dig. 

  Når du har brugt lidt tid på at overveje disse spørgsmål, er du klar til at begynde at betragte, gennem bønnen, de kvinder, der optræder i Jesu lidelseshistorie. Før du går i gang, så brug blot lidt tid på at blive opmærksom på, hvordan Gud inviterer dig til at møde ham. Tænk også på de mange andre verden over, der beder sammen med dig via denne retræte.

 • Introduktion

  Betania er den landsby, som Martha og Maria boede i

  I Johannesevangeliet hører vi, lige før beretningen og Jesu lidelse, død og genopstandelse, om hvordan Jesus i landsbyen Betania kalder Lazarus tilbage fra de døde. Alle evangelierne er enige om, at det, vi kalder "den stille uge", begynder her. Ifølge traditionen havde triumftoget, hvor Jesus gjorde sin entré i Jerusalem, mens menneskemængden spredte palmeblade for hans fødder, sit udspring i Betania. Betania var den landsby, som søstrene Martha og Maria boede i, så det er oplagt at indlede vores refleksioner denne faste hos disse to kvinder.

  Begivenhederne i den stille uge er så hektiske og dramatiske, at mange overser den næste kvindelige figur, der optræder i lidelseshistorien - nemlig ypperstepræstens tjenestepige. Men faktisk bliver hun omtalt i alle fire evangelier. Beretningerne varierer lidt, men de er enige om, at det var hende, der fremprovokerede Peters første fornægtelse. Der er en legende, der ganske vist ikke er funderet i Bibelen, som identificerer tjenestepigen som Rhode, der er tjenestepige i det hus, som Peter søger tilflugt i efter ved en engels hjælp at være brudt ud af Herodes' fængsel (ApG 12:13).

  Efter at have modtaget sin dom for blasfemi bliver Jesus bragt for den romerske statholder, Pontius Pilatus. Mens denne afhører Jesus, modtager han, ifølge Matthæusevangeliet, følgende besked fra sin hustru: "Hold dig fra denne retfærdige mand. For jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham." (Matthæus 27:19) Ifølge traditionen havde Pilatus' hustru fulgt Jesus i hemmelighed, og hendes navn var Claudia. Hun er helgen i den græsk-ortodokse kirke for den tro, hun ifølge denne kirke var velsignet med.

 • Introduktion - fortsat

  Maria Magdalene er den første, der ser den genopstandne Kristus

  "Jerusalems døtre", der bliver omtalt i Lukasevangeliet, er sandsynligvis en gruppe fromme, jødiske kvinder, der deltog ved korsfæstelser for at give vin tilsat bedøvelsesmiddel til ofrene for at lindre deres frygtelige smerter. Det var en velgørenhedshandling, og de "klagede og græd" over den, der var dømt til at dø under Loven. Jesus møder disse kvinder med omsorg og medfølelse.

  Han fortalte "Jerusalems døtre", at de ikke skulle græde over ham, men over dem selv. For han vidste, at hvis verden forblev døv for hans budskab, ville det få frygtelige konsekvenser. Vi ved ikke, hvad de fik ud af hans advarsel, eller om netop disse kvinder fulgte ham hele vejen til korset. Men vi ved, at en lille gruppe kvinder vågede over ham ved korset, og at Jesu mor, Maria, Kleopas' hustru, Maria og Maria Magdalene var blandt dem. 

  Efter Jesu død på korset fulgte Maria Magdalene med for at se, hvor hans lig blev lagt. Johannes fortæller os, at "Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven." Hun går ud i mørket, måske fyldt med tvivl og spørgsmål, men hendes tro og hengivenhed bliver belønnet. Hun er den første, der ser den genopstandne Kristus, som kalder hende ved navn, og hun bliver herefter sendt for at overbringe de gode nyheder til de øvrige apostle. Dermed bliver hun "apostlenes apostel".

 • Samtale med Gud

  Hvor eller hvornår har du oplevet at møde Gud?
  • Hver af disse kvinder har, enten individuelt eller som del af en gruppe, mødt Jesus på en eller anden måde. Her i begyndelsen af din retræte kan du måske tænke over, hvor eller hvornår du selv har oplevet at møde Gud. Under hvilke omstændigheder i dit liv skete det?
  • Mens du genkalder dig oplevelsen, så prøv at tænke over, hvad mødet betød for dig. Fik det betydning for dig efterfølgende?
  • Til sidst kan du spørge dig selv, hvor du oplever, at Gud er i dit liv her og nu. Er der omstændigheder eller sitationer, hvor du gerne ville opleve et dybere nærvær?
Hjem