• Begynd en samtale med Gud

  Forestil dig, hvordan Gud betragter dig
  • I sin bog, Åndelige øvelser, foreslår Ignatius Loyola en række forskellige måder at bevæge sig ind i en bønsperiode. En af dem er ganske simpel, men den virker måske lidt underlig, når man hører om den første gang. "Forestil dig," foreslår han, "hvordan Gud betragter dig". Hvordan reagerer du på denne opfordring?
  • Der er flere steder i evangelierne, hvor vi hører, at Jesus ser strengt på folk, som for at hive op i dem. Men hans blik er altid medfølende og aldrig fordømmende. Måske giver det dig en idé om, hvad Ignatius har i tankerne? Brug nu lidt tid på at overveje, hvordan Gud betragter dig.
  • Jesus er Gud med en menneskeligt ansigt. Det er derfor muligt bogstaveligt talt at forestille sig, at Jesus får øje på dig og retter sin opmærksomhed mod dig. Hvordan ville du beskrive udtrykket i Jesu ansigt i dette øjeblik, hvis du skulle beskrive det for en ven?
  • Lad Jesus betragte dig, mens du læser ordene, som Zakarias sagde efter fødslen af sin søn, Johannes, der banede vej for Jesus. 
 • Skriftsted

  Lukas 1: 67 - 79
  Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede:
        Lovet være Herren, Israels Gud,
        for han har besøgt og forløst sit folk.
        Han har oprejst os frelsens horn
        i sin tjener Davids hus,
        sådan som han fra gammel tid har forkyndt
        ved sine hellige profeters mund:
        at frelse os fra vore fjender
        og fra alle dem, som hader os,
        at vise barmhjertighed mod vore fædre
        og huske på sin hellige pagt,
        den ed, han tilsvor vor fader Abraham:
        at fri os fra vore fjenders hånd
        og give os at tjene ham uden frygt
        i fromhed og retfærdighed
        for hans åsyn alle vore dage.
        Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet,
        for du skal gå foran Herren og bane hans veje
        og lære hans folk at kende frelsen
        i deres synders forladelse,
        takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,
        hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os
        for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge,
        og lede vore fødder ind på fredens vej.

 • Refleksion

  Gud arbejder gennem de mennesker, han har udvalgt
  • Zakarias' profeti begynder ved at se tilbage til Abraham og alt det, Gud har gjort siden da for at opfylde de løfter, han har givet til menneskene. I løbet af denne retræte har du mødt nogle af disse mennesker, som Gud har brugt for at opfylde sin plan. Hvad mener du, her ved retrætens afslutning om Guds måde at arbejde gennem sine udvalgte?
  • Guds veje har ikke ændret sig. Selv i dag arbejder han med at forme menneskers liv. Han arbejder også gennem dig, for at forme andres liv. Hvor er du i øjeblikket mest bevidst om, at dette arbejde finder sted?
 • Refleksion

  Bed Gud om fredens gave
  • Et af de udtryk, som skriftstedet bruger til at forklare Guds arbejde er, at han vil "lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge". Det er ikke tilfældigt, at julen på den nordlige halvkugle kommer i årets mørkeste tid. Hvad er dine tanker om, at Gud lover at lyse for dig i de mørkeste områder af dit eget liv?
  • Gud vil også, får vi at vide, "lede vore fødder ind på fredens vej". Da Jesu fødsel blev bebudet, sang englene "fred til mennesker med Guds velbehag!" Du har måske hørt denne nyhed om fredens komme i julesalmerne og teksterne til juletiden. Er det noget, der tiltaler dig? Brug lidt tid på at bede Gud om fredens gave, i dit eget liv og i verden nu og her.
 • Se tilbage på retræten

  Tag dig tid til at takke Gud
  • Før vi afslutter denne retræte, vil det være en god idé at se tilbage og blive opmærksom på de ting, der har sat sig fast og som du gerne vil bringe med videre de næste uger og måneder. Prøv at vælge tre ord, der beskriver din oplevelse af årets adventsretræte.
  • Er der en af delene eller et skriftsted eller et billede, der i særlig grad fylder dig nu? Hvis ja, hvad er det? Brug gerne et par minutter på at genopleve denne bønstid så godt, du kan, og bemærk, hvad der sker i dit sind og dit hjerte, når du genkalder dig oplevelserne. 
  • Måske er der sket en forandring i dig selv eller i dit bønsliv, siden du begyndte retræten? Måske har du bedt Gud om en særlig gave og har en idé om, at dit ønske er blevet opfyldt, helt eller delvist? Det er endda muligt, at Gud har givet dig meget mere, end du var i stand til at bede om eller endda forestille dig, da retræten begyndte. Tag dig tid til at takke Gud for det, Han har gjort for dig i de forløbne uger.
 • Se fremad

  Bed Gud om hvad som helst, du har behov for i den kommende tid
  • Prøv nu at se frem på de næste dage eller uger. Er der noget ved denne retræte, du mangler at få afsluttet? En del af dit liv, hvor du kan se, at Gud arbejder hårdt? En gave, du føler, at du har behov for, men stadig mangler? Bed Gud om hvad som helst, du har behov for i den kommende tid.
  • Mange af de mennesker, der bliver nævnt i Matthæus' optegnelse over Jesu forfædre ville være forundrede over at se, hvordan Gud arbejdede gennem dem, deres forfædre og efterkommere. I sit brev til efeserne taler Paulus om en Gud, der formår at "gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår". Afrund nu retræten ved at roligt at læse Paulus' bøn og at gøre den til din egen:
 • Skriftsted

  Efeserbrevet 3:14-21

  Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.

  Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.

 • Feedback

  Vi er altid glade for at høre fra mennesker, der har gennemført vores retræter. Brug denne kontaktformular til at give os din feedback.

Hjem