• Invitation

  Opdag en dybtliggende stilhed inden i dig selv
  • I de forskellige dele af denne retræte er du blevet guidet gennem en række forskellige metoder til at falde til ro og blive mere fokuseret. Du har vendt opmærksomheden på dit åndedræt og på, hvordan forskellige dele af din krop føles. Du har lige så stille lagt mærke til, hvordan dine tanker og følelser gennemstrømmer dig. Du er blevet ført ind i stilheden ved at fokusere på en genstand, og ved at lægge mærke til lydene omkring dig, er du blevet i stand til at opdage en dybtliggende stilhed inden i dig selv. Brug lidt tid på at tænke på hver af disse øvelser. Var der en af dem, der virkede særligt godt for dig?
 • Stilhedsøvelse

  Bemærk, hvad der virker fredfyldt omkring dig
  • Hvis en af teknikkerne har hjulpet dig godt, så brug nu noget tid på at guide dig selv gennem den. Det gør ikke noget, hvis du ikke kan huske alle detaljer - stol på, at din egen fornemmelse for den kan få dig til at falde til ro og lede dig ind i stilheden. Hvis metoderne er for nye for dig til, at du kan genkalde dig dem, så prøv i dag blot at sidde lige så stille og bemærk, hvad der virker fredfyldt omkring dig. Når du føler dig parat, kan du begynde at læse det skriftsted, der følger umiddelbart efter Matthæus' liste over Jesu forfædre.
 • Skriftsted

  Matthæus 1: 18 - 24
  Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«

  Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru.

 • Refleksion

  Guds plan er udført
  • I Matthæus' øjne er dette øjeblikket, hvor Guds virke gennem århundreder bærer frugt. Han har oplistet navne på mennesker i en slægt, der går 42 generationer tilbage, og i hvert af dem har Gud arbejdet på sin plan. Nu, hvor Jesus fødes til Josef og Maria, er planen udført. Brug lidt tid på at reflektere over og påskønne omfanget af Guds virke gennem al denne tid.
  • Det er tydeligt ud fra denne tekst, at de ekstraordinære omstændigheder ved Jesu undfangelse og fødsel sætter Maria i en vanskelig position. Hun er gravid, før hun bliver gift, hvilket var særdeles stigmatiserende i hendes kultur. Og forklaringen har været svær at acceptere for mange af dem, hun havde at gøre med. Hvordan mon det har været for hende at bære denne byrde?
 • Samtale med Jesus

  Gud er med os
  • Du kender sikkert fortællingen fra Lukasevangeliet, hvor Gud sender ærkeenglen Gabriel til Maria. I Matthæus' fortælling er det Josef, ikke Maria, som får englens forklaring på, hvad der sker, og hvordan Gud er med i hændelserne. Hvordan tror du, at Josef reagerer på det, han får at vide? Hvad siger det dig om det menneske, han var?
  • Jesus bliver sat i forbindelse med navnet Immanuel, der betyder, får vi at vide, "Gud med os". En Gud, som måske på andre tidspunkter kan virke fjern og utilnærmelig, er kommet for at leve tæt på sit folk. Og navnet Immanuel er stadig en af Jesu titler. Hvad betyder det at sige "Gud er med mig, Gud er med os", når du tænker på det i forhold til dit eget liv?
  • Hvert år i julen genkalder vi os disse hændelser. Brug noget tid på at tale med Gud om, hvad denne højtid betyder for dig i år, og hvilket håb, den vækker i dig. Lyt til, hvad end Gud giver dig af svar.
Hjem