• Invitation

  Hvilke tanker opdager du, som flyder gennem dit sind?
  • Begynd denne del af retræten med at falde fysisk til ro. Det er ikke vigtigt, om du vælger at stå op, sidde behageligt eller at ligge ned. Vælg blot en stilling, du gør det muligt for dig at være både afslappet og opmærksom i nogle minutter. Hvil et øjeblik i denne stilling, så du begynder at slappe af.
    
  • Brug så noget tid på at lægge mærke til, hvad der foregår inden i dig selv - i dit sind og dit hjerte. Hvilke tanker opdager du, som flyder gennem dit sind? Hvilke følelser er du opmærksom på? Hvad opfylder din bevidsthed, nu, hvor du forsøger at falde til ro?
 • Stilhedsøvelse

  Spend some time peacefully observing all that is going on
  • Bliv ved disse tanker og følelser en stund og læg mærke til, hvordan de flyder af sted som vandet i en flod. Nogle er måske mere vedvarende, mens andre er forbigående indtryk, der kommer og går på et øjeblik. Brug et stykke tid på blot at bemærke din tankestrøm og dine følelser, efterhånden som de flyder gennem dig.
    
  • Prøv at adskille dig fra dine følelser. Du er ikke floden af tanker og følelser. I stedet står du på bredden og betragter dem på afstand. Kig stille og roligt på dem og læg mærke til alt, hvad der foregår, uden at involvere dig i det. Lad blot alle tanker og følelser fortsætte deres rejse. Imens, fra dette stille sted, hvorfra du betragter strømmen, kan du begynde at læse tekststykket fra Lukasevangeliet om en hændelse tidligt i Johannes Døberens liv.
 • Skriftsted

  Lukas 1: 57 – 66

  Så kom tiden, da Elisabeth skulle føde, og hun fødte en søn. Og hendes naboer og slægtninge hørte, hvor stor en barmhjertighed Herren havde vist hende, og de glædede sig med hende.

  Den ottende dag kom de for at omskære drengen, og de ville opkalde ham efter hans far, Zakarias. Da sagde hans mor: »Nej, han skal hedde Johannes.« De sagde til hende: »Men der er ingen af det navn i din slægt,« og med tegn spurgte de faderen, hvad han ville have, at drengen skulle hedde. Han bad om en tavle og skrev: »Johannes er hans navn.« Og alle undrede sig. I det samme fik han atter mund og mæle, og han talte og lovpriste Gud. Alle de omkringboende blev grebet af frygt, og i hele Judæas bjergland talte man om alt dette.

  Og alle, der hørte det, tog det til hjerte og sagde: »Hvad skal den dreng mon blive til?« For Herrens hånd var med ham.

 • Refleksion

  Can you recall any time when you have reacted to God with fear and amazement
  • I denne del af adventsretræten møder vi tre mennesker, som ikke er med i Matthæus' liste over Jesu forfædre. Zakarias, Elisabeth og Johannes er ikke med i den direkte linje, vi har fulgt fra Abraham og frem. Men de er beslægtede med Jesus og hans mor, Maria, og levede samtidig med dem. Elisabeth troede, at hun var ude af stand til at blive gravid. Så fødslen af hendes søn er mere end noget andet årsag til jubel for hende og hendes venner og naboer. Kan du mindes et tidspunkt, hvor du har delt glæden over et længe ventet barn med andre?
    
  • Johannes bliver den, der forbereder folk på at modtage Jesus. I tekststykket ser vi, hvordan Gud arbejder fra fuld kraft allerede fra starten af Johannes' liv. Folk reagerer, som der står, med forundring og frygt. Kan du komme i tanke om tidspunkter, hvor du selv har reageret på Guds virke med frygt og forundring?
 • Samtale med Jesus

  Gud har været nådig
  • Navne og navnenes betydning er vigtig for Bibelens forfattere. Zakarias insisterer på, at hans barn skal hedde Johannes, sådan som han hørte det fra den engel, der fortalte, at han skulle være far. Navnet Johannes betyder "Gud har været nådig". Passer den tanke til noget i dit eget liv? Hvilke tegn kan du finde på, at Gud har været nådig over dig?
    
  • I slutningen af tekststykket spørger folk sig selv, "hvad skal den dreng mon blive til?" Vi kender resten af historien. Han kommer til at døbe mange og opfordrer dem til at omvende sig fra deres synder. Han kommer til at genkende og bane vejen for Jesus som den, der er større end han selv. Og han kommer til at falde i unåde hos kongen på grund af sine prædikener og ender sit liv som martyr i fængslet. Hvad taler stærkest til dig ved Johannes Døberens liv?
    
  • Brug noget tid her til sidst på at tale med Jesus om hans fætter, Johannes, og om, hvad Johannes' liv kan betyde for dig ud fra, hvad du har oplevet i denne bøn.
Hjem