• Invitation

  Lad hele din opmærksomhed være rettet mod genstanden for en stund
  • I hver del af denne retræte indbydes du til at benytte forskellige metoder til at forberede dig på at høre Guds ord ved at falde til ro og blive mere fokuseret. I dag kan du bruge en genstand, som er behagelig at holde – en kop, et stykke frugt, en fjer eller en lille sten. Hvis der ikke er noget, du kan bruge, så fokuser i stedet på noget af det tøj, du har på. Vælg noget og kig på det et øjeblik.
    
  • Tag herefter genstanden i hånden. Kig grundigt på den. Bemærk, hvordan den føles – hvor tung, den er, om den er glat eller ru, om den er hard eller blød. Lad hele din opmærksomhed være rettet mod genstanden for en stund.
 • Stilhedsøvelse

  Den genstand, du har valgt, er også en del af Guds skaberværk
  • Kig nu på tingen igen. Er der noget ved den, du ikke lagde mærke til i første omgang? Hvad gør den unik? Selv hvis der er tale om en masseproduceret genstand, er der sikkert noget ved den, der adskiller den fra tilsvarende ting.
    
  • Brug lidt tid på blot at betragte og værdsætte den genstand, du har valgt. Tænk på, at også den er en del af Guds skaberværk. Herefter kan du, fra det stille sted, du er nået til, læse noget af den tale, kong David holdt for sit folk i slutningen af sit liv.
 • Scripture

  1 Krønikebog 28: 2, 4-8
  Kong David rejste sig og sagde: ”Hør mig, brødre og folk! Af hele min fars hus udvalgte Herren, Israels Gud, mig til at være konge over Israel til evig tid, for han udvalgte Juda til fyrste, og inden for Judas hus udvalgte han min fars hus. Blandt min fars sønner foretrak han mig og gjorde mig til konge over Israel. Og af alle mine sønner – for Herren har givet mig mange sønner – udvalgte han min søn Salomo til at sidde på Herrens kongetrone og herske over Israel. Han sagde til mig: Det er din søn Salomo, der skal bygge mit hus og mine forgårde, for ham har jeg udvalgt som min søn, og jeg vil være hans far. Jeg vil grundfæste hans kongedømme til evig tid, hvis han omhyggeligt holder fast ved mine befalinger og retsregler, som han gør i dag. Jeg siger nu, i nærværelse af hele Israel, Herrens forsamling, og i påhør af vor Gud: Søg alle Herren jeres Guds befalinger, og hold dem, for at I må have det herlige land i eje og give det i arv til jeres efterkommere til evig tid.”

 • Refleksion

  Try to recognise God at work in one of the difficult moments of your own life
  • Af alle Jesu forfædre er David og Salomo, kendt som de største af Israels konger, uden tvivl de mest fremtrædende. David var en hærfører, der nedkæmpede Israels fjender og grundlagde Jerusalem som landets hovedstad. Salomo byggede templet i byens hjerte. Og, som David minder sit folk om i dagens tekst, de blev udvalgt af Gud for at gøre disse ting. Hvad tænker du om, at også du er særligt udvalgt til at hjælpe Gud med at udføre sin plan for verden?
  • Davids liv var ikke let. Hans forgænger som konge, Saul, opfattede ham som en rival og prøvede at dræbe ham. Senere startede flere af hans sønner en borgerkrig mod ham. Alligevel var David i stand til at genkende Guds virke i alle disse oplevelser – de gode såvel som de dårlige, da han nærmede sig livets slutning. Brug lidt tid på at tænke på en af de svære stunder i dit liv for at opdage, hvordan Gud virkede der. Hvis det er svært, kan du bede Gud om hjælp.
    

  • Salomo er især kendt for sin visdom. Selv betragtede han denne som en gave fra Gud, som han værdsatte mere end rigdom og et langt liv. Hvilke forestillinger gør du dig om et menneske med stor visdom? Er visdom en af dine gaver, du har fået, eller ville du ønske at kunne få den på nogen måde?

 • Samtale med Jesus

  What do the lives of the ancestors of Jesus tell you about how God works in your life
  • Flere gange i evangelierne bliver Jesus nævnt som efterkommer af kong David. Han blev født i Davids by, Betlehem, fordi Josef og Maria måtte tage dertil i forbindelse med folketællingen. Den blinde tigger, Bartimæus, kalder på Jesus med ordene ”Davids søn”. Men Jesus blev født i en stald og henrettet som landsforræder. I det tekststykke, vi har læst, fortæller David om Guds løfte om, at hans efterkommere skal være konger over Israel i al evighed. Ifølge Matthæusevangeliet opfylder Jesus dette løfte. Hvordan reagerer du på tanken om kong Jesus?
  • Prøv nu, hvor vi nærmer os slutningen af denne bønstid, at tale med Jesus, der blev kaldt ”Davids søn”, om hans forfædre og hvad deres liv fortæller dig om, hvordan Gud virker i dit eget liv og i verden omkring dig.

Hjem