• Invitation

  Bemærk, at du ånder ind og ud

  Indled dagens bøn med at bruge lidt tid på at falde helt til ro ved at fokusere på din vejrtrækning. Det er vigtigt, at du ikke forsøger at ændre på det, men at du blot lægger mærke til det. Bemærk, at du ånder ind og ud. Bemærk luften, som du trækker ned i dine lunger og tilbage ud i atmosfæren, når du ånder ud. Lad opmærksomheden dvæle sådan ved de næste 5-6 åndedrag.

 • Stilhedsøvelse

  Vend opmærksomheden mod Ånden i dit eget hjerte
  • Prøv nu at følge din ånde ind i dit bryst. På hebraisk bruger man samme ord for ”åndedræt” og ”ånd”, som i Helligånden. Forestil dig, at du trækker vejret med Guds åndedræt – Guds ånd – og lad dit indre blive overstrømmet med denne ånds lys og varme.
    
  • Lad nu dit åndedræt fortsætte, men uden at fokusere på det. Vend i stedet opmærksomheden mod Ånden i dit eget hjerte. Mærk, hvordan den hviler der, stille og lydløst.
    
  •  Lyt til Guds ord fra dette stille sted i dit indre, mens du læser den følgende passage fra Ruths Bog.
 • Skriftsted

  Ruth 2: 8 - 13

  Så sagde Boaz til Ruth: ”Hør her, min pige, du skal ikke gå hen og samle på nogen anden mark; gå ikke herfra, men hold dig til mine piger. Hold øje med, hvor på marken de høster, og følg efter dem. Jeg skal nok give karlene besked om, at de skal lade dig være i fred. Og når du bliver tørstig, kan du bare gå hen til karrene og drikke det, karlene øser op.” Da kastede hun sig til jorden og sagde til ham: ”Hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig, skønt jeg er fremmed?” Boaz svarede hende: ”Jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død, at du forlod din far og mor og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. Måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort! Måtte du få den fulde løn af Herren, Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger!” Så sagde hun: ”Måtte jeg bevare din velvilje, herre! Du har trøstet mig og talt venligt til din trælkvinde, skønt jeg ikke engang er som en af dine trælkvinder.”

 • Refleksion

  Kan du komme i tanke om en situation, hvor du blev mødt med uventet venlighed?
  • Ifølge Jesu slægtstavle, som Matthæus beskriver den i begyndelsen af sit evangelium, er Boaz og Ruth kong Davids tipoldeforældre. Ruth er blot den anden kvinde, som Matthæus nævner. Det kan derfor komme som en overraskelse, at Ruth er en udlænding – hun tilhører slet ikke det udvalgte folk. Oprindelig kommer hun fra landet Moab, der ligger ved Det Døde Hav på den modsatte side af Israel. Mærker du i dig selv eller blandt mennesker omkring dig en mistro mod udlændinge? Giver det dig en fornemmelse af, hvordan Ruth blev behandlet af de jøder, hun levede iblandt?
    
  •  Vi møder i denne passage Ruth, der som fattig enke tager sig af sin aldrende svigermor. Hun forsøger at tjene til dagen og vejen ved at samle korn på en af Boaz’ marker. Boaz er en rig adelsmand fra det jødiske samfund. I begyndelsen ved hun ikke, at Boaz har bemærket hende, og at han har bedt sine mænd passe på hende. Kan du komme i tanke om en situation, hvor du selv blev mødt med uventet venlighed? Kan denne oplevelse give dig et tydeligere billede af, hvad Ruth føler i dette tekststykke?
 • Samtale med Jesus

  Hvor er du mest opmærksom på, at Gud arbejder gennem de begivenheder, du oplever i din hverdag?
  • Boaz har hørt, hvordan Ruth har forladt sit hjemland, og hvordan hun, efter at være blevet enke, tog sig af sin svigermor, No’omi. Han beder Gud belønne og beskytte hende. På samme tid tilbyder han hende sin støtte – og senere også sin kærlighed. Deres barn, Obed, bliver det næste trin på den vej, der leder til Kristus. I venligheden og den gensidige tiltrækning mellem Ruth og Boaz viser Gud sin færd med at opfylde sine planer. Hvor er du mest opmærksom på, at Gud arbejder gennem de begivenheder, du oplever i din hverdag og de relationer, du har i dit liv?
    
  • Før du afrunder denne bønstid, så brug lidt tid på at tale med Gud om nogle af de mennesker, der på uventede måder har hjulpet dig til at komme tættere på Gud. Og måske kan du i denne uge holde særligt øje med, om Gud arbejder for dig gennem nogle af de mennesker, du mindst forventer det om.
Hjem