• Invitation

  Læg mærke til lydene og hvor, de kommer fra

  Før du indleder en periode med meditativ bøn og refleksion, er det en god idé at bruge lidt tid på at falde til ro og blive mere fokuseret. Det kan man gøre på forskellige måder, og måske kender du allerede en, der fungerer for dig. Når du begynder din bønstid i dag, så ret til at starte med opmærksomheden mod de lyde, du kan høre omkring dig. Måske er du et meget stille sted, men der vil altid være noget, du kan høre. Eller måske er du omgivet af hverdagslivets støj. Uanset hvor du befinder dig, så læg mærke til lydende og hvor, de kommer fra.

 • Stilhedsøvelse

  Lyt til lydene nær dig

  Begynd så at flytte opmærksomheden indad og koncentrer dig om de lyde, du kan høre tæt på dig. Slip fokus på de andre - de er der stadig, men lad dem være i baggrunden. Fokusér udelukkende på de lyde, der er tættest på dig - i det rum, du befinder dig i eller de lyde, der kommer fra det eller dem, der er tættest på dig. Brug et øjeblik på at lytte til disse lyd.

  Herefter giver du slip og lader lydene tæt på dig forsvinde ud i baggrunden, mens du atter bevæger opmærksomheden indad og finder et stille sted inden i dig selv. Brug nu et øjeblik på blot at finde hvile der - et lydløst sted i dit indre.

  Hør Guds ord, som det bliver talt ind i dette lydløse sted. når du læser fortællingen fra Første Mosebog om Gud, der kalder Abraham til sig.

 • Skriftsted

  Første Mosebog 12: 1 - 7
  Herren sagde til Abram: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.«

  Så drog Abram af sted, sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Abram var femoghalvfjerds år, da han forlod Karan. Abram tog sin kone Saraj og sin brorsøn Lot og al den rigdom, de havde samlet, og alle de folk, de havde skaffet sig i Karan, og begav sig på vej mod Kana'an, og de kom til Kana'an. Abram drog gennem landet og kom til Sikems helligsted, til Orakel-egen. Dengang boede kana'anæerne i landet.

  Herren viste sig for Abram og sagde: »Jeg vil give dine efterkommere dette land.« Dér byggede Abram et alter for Herren, som havde vist sig for ham.

 • Refleksion

  Hvor har din tro sit udspring?

  Abram, som Gud senere gav navnet Abraham, er det første navn, der nævnes i Matthæus' liste over Jesu forfædre. Passagen, du netop har læst, beskriver hvordan Gud kaldte ham til at drage ud for at søge det forjættede land. Det er fordi, Abraham accepterede Guds opgave, at han i den katolske liturgi er kendt som "troens fader". Hvor har din egen tro sit udspring, og hvordan begyndte den at vokse frem?

  Abram tager afsted, fordi Gud giver ham et løfte. "Jeg vil gøre dig til et stort folk." Han sætter sin lid til Gud og stoler på, at Gud vil holde ord. Hvis du blev udfordret til at stå til ansvar for din tro og forklare, hvorfor du er - og bliver ved med at være - kristen, hvad ville du så svare? Er du bevidst om noget, som Gud har lovet dig?

  Guds løfte blev ikke givet kun til Abraham. Han drager af sted med sin kone, sin nevø og en stor del af sin udvidede familie. Og løftet rækker længere end til Abraham selv: "Jeg vil give dine efterkommere dette land." Hvilke mennesker følger dig i troen? Hvem støtter dig og hjælper dig, mens de selv prøver at være Kristi disciple?

 • Samtale med Jesus

  Takker Gud for alt, Gud har gjort for ham

  Senere i sit evangelium fortæller Matthæus, at Jesus kalder den Gud, han kender som "far" for "Abrahams, Isaks og Jakobs Gud". Her nævnes Abraham sammen med sin søn og sin sønnesøn - de tre første personer i Jesu slægtstavle, som Matthæus optegner den. Gennem alle slægtsled har Gud holdt sit løfte. Men Isak blev først født, da Abraham og hans kone var meget gamle, og han er tæt på at ende sit liv som et menneskeligt offerlam. Og Jakob arver kun løftet fra Isak, fordi han narrer det fra sin bror, Esau. Det lader til, at Guds løfter somme tider bliver opfyldt på uventede måder, når håbet ser ud til at være ude. Kan du komme i tanke om tidspunkter, hvor Gud har arbejdet på den måde i dit eget liv?

  I slutningen af passagen bygger Abraham, der er kommet til det forjættede land, et alter, hvor han takker Gud for alt, Gud har gjort for ham. Måske kan du bruge et par minutter, her ved afslutningen af dagens bøn, på at takke Gud for nogle af de gode ting, han har gjort for dig og for de løfter, han har holdt over for dig.

Hjem