• Velkommen

  Styrk din bevidsthed om Gud

  Velkommen til dette års adventsretræte. En retræte er et tilbud om at træde tilbage fra hverdagens stress og jag for at bede og gøre status over dine relationer - til Gud, de mennesker, du omgås og den verden, du lever i. Adventstiden, hvor kirken forbereder sig på at fejre Kristi fødsel i julen, er en oplagt mulighed for at gennemføre en sådan retræte.

  Som hjælp og vejledning i din bøn dette år vil vi bruge nogle af de forfædre til Jesus, som bliver nævnt i begyndelsen af Matthæusevangeliet. Vi håber, at du ved at bruge materialet her vil styrke din bevidsthed om Guds arbejde, da han gennem flere århundreder forberedte sin søns fødsel. Samtidig håber vi, at du vil opnå en dybere bevidsthed om Gud, som han arbejder i dit liv.

 • Praktisk information

  På hvilket tidspunkt af dagen er det bedst at bede?

  Vi vil gerne indlede med nogle praktiske informationer, som kan hjælpe dig, der gennemfører en retræte for første gang. De kan også bruges til at genopfriske hukommelsen for dig, der har brugt vores retræter før. Du kan tænke på disse under overskrifterne "hvordan", "hvornår" og "hvad".

  Et spørgsmål i kategorien "hvordan" er, hvor længe du føler, at du afsætte til hver session af denne retræte. Det er en god idé at beslutte på forhånd og at holde sig til dette. Giv ikke op for tidligt, selv hvis du ikke føler, at der sker så meget under bønnen, men fortsæt heller ikke for længe, selv hvis der sker en masse. Materialet til hver session er tænkt til at vare 20-25 minutter, men du er velkommen til at bruge længere tid på dels at forberede dig, dels at fundere over indholdet. Vælg blot en tidsramme, der passer til dig, og som passer ind i din hverdag.

  Under overskriften "hvornår" kan du overveje, hvilket tidspunkt på dagen, det passer dig bedst at bede: Morgen, aften - eller måske en pause midt på dagen? Du kan også overveje, hvor du skal være under bønnen. Er der et sted, som i særlig grad understøtter denne form for bøn og refleksion?

  Prøv til sidst, under overskriften "hvad", at spørge dig selv, hvad dit formål med denne retræte er. Hvilke nådegaver håber du at modtage gennem din bønstid? Husk at indlede hver bøn med at bede Gud om disse gaver, eller hvad Gud selv ønsker at give dig.

  Når du har tænkt over disse indledende spørgsmål, er du klar til, gennem bønnen, at vende blikket mod Jesu forfædre. Før du begynder, så prøv blot at være bevidst om, at Gud inviterer dig til at møde ham. Tænk også på alle de andre, der gennemfører denne retræte sammen med dig.

 • Introduktion

  Guds plan om at sende sin søn, Jesus, var planlagt længe

  I de seneste år er der kommet øget fokus på slægtsforskning. Tv-shows følger kendte personer, der udforsker deres stamtræ. Websites hjælper almindelige mennesker med det samme. Stambogsdata kan hjælpe dig noget af vejen, men hvis du vil længere tilbage, venter der en vanskelig opgave med at gennemsøge arkiver efter registreringer af fødsler, ægteskaber og dødsfald. Ofte bliver man overrasket over at finde slægtninge fra fjerne egne, der beskæftigede sig med ting, man ikke havde forestillet sig. De fleste familier har et sort får eller to, men mange opdager også beskrivelser af liv, der blev levet godt under vanskelige omstændigheder.

  Matthæusevangeliet begynder med et kapitel, der følger Jesu slægtstavle 42 generationer tilbage. Det begynder ved Abraham - en mand, der i den katolske liturgi kaldes "troens fader". Optegnelsen er en grundigt struktureret præsentation, der opdeler listen i tre grupper med fjorten slægtsled i hver. Ved skillelinjen mellem hver gruppe møder man to af den jødiske religions histories nøglebegivenheder: Kong Davids, den måske største af alle jødiske kongers, regeringstid og kriseperioden, hvor nationens elite blev deporteret til Babylon. Matthæus' overordnede mål med fremstillingen var at demonstrere, at Gud har arbejdet frem mod at sende sin søn siden Israels tidligste historie.

  Matthæus følger Jesu oprindelse gennem de mandlige slægtsled på nærmest hypnotisk vis: "Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda ..." Nogle af disse er kendte navne fra Bibelhistorien: Abraham, David, Salomon og Josef, "Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus." Andre vækker kun genklang blandt dem, der har et særligt godt kendskab til Det Gamle Testamente: Isaj, kong Davids far, eller Jekonja - kongen, der blev afsat og drevet i eksil i Babylon. En tredje gruppe er helt ukendt og optræder ikke andre steder end i Matthæus' liste. Der er helgener og syndere, jøder og enkelte udlændinge, og nu og da navnet på en mor i stedet for en far.

 • Skriftsted

  Matthæus1:1-17
  Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn.

  Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres og Zera, Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram til Amminadab, Amminadab til Nakshon, og Nakshon til Salmon. Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev med Ruth far til Obed, Obed blev far til Isaj, og Isaj blev far til kong David.
  David blev med Urias' hustru far til Salomo, Salomo blev far til Rehabeam, Rehabeam til Abija, Abija til Asaf, Asaf til Joshafat, Joshafat til Joram, Joram til Uzzija, Uzzija til Jotam, Jotam til Akaz, Akaz til Hizkija, Hizkija til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josija, og Josija til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon.

  Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubbabel, Zerubbabel til Abiud, Abiud til Eljakim, Eljakim til Azor, Azor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud, Eliud til Eleazar, Eleazar til Mattan, Mattan til Jakob og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

  I alt er der altså fra Abraham indtil David fjorten slægtled, fra David indtil bortførelsen til Babylon fjorten slægtled, fra bortførelsen til Babylon og indtil Kristus fjorten slægtled.

 • Invitation

  Gud har udvalgt et sted til dig

  I denne retræte vil vi følge et par af Jesu forfædre og se, hvordan deres historier kan styrke vores egen tro, mens vi forbereder os på Jesu fødsel, som vi skal fejre om nogle uger. Her ved begyndelsen af retræten kan det være en god idé at bruge noget tid på at overveje, hvor din egen tro stammer fra. Kan den spores tilbage til dine forældre og bedsteforældre og måske endda længere tilbage i slægtsrækken? Eller tror du, at din tro er noget mere personligt, som hverken stammer fra venner eller familie? Bemærk, at der ikke findes et svar, som er bedre end andre.

  Vi har alle fået troen fra andre - selv hvis vi har den fra bøger, for så kan vi takke forfatterne for den. Men i sidste ende er det op til os selv at træffe et personligt valg om at være disciple. Den beslutning kan ingen andre træffe på vores vegne.

  Husk til sidst, at det er for dig som for Jesus: Gud har planlagt, at du skulle fødes, siden før verdens skabelse. Gud har udvalgt et sted til dig, som han gennem hele menneskehedens historie har arbejdet på at skabe her i verden - et eller flere steder og sammen med helt bestemte mennesker. Mens vi over de næste uger følger den måde, Gud lagde planen for Jesu fødsel og liv, beder vi for, at vi må vokse i bevidstheden om den nådige og forstandige kærlighed, Gud bruger til at kalde og forme hver af os.

Hjem