User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matthæusevangeliet 16,13-19

Guds ord

Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?" De svarede: "Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne." Så spurgte han dem: "Men I, hvem siger I, at jeg er?" Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn." Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene."

Matthæusevangeliet 16,13-19
 • Nogle tanker om dagens skriftsted

  Active
  Default
  • Jesus "havde fået sin sag for", som man siger, da han skulle vænne sine tilhængere af med at tro, at han ville bruge den popularitet, han havde opnået, til politiske formål. Disciplenes svar tyder på, at de nu er begyndt at justere deres forventninger – og samtalen her fokuserer på figurer fra fortiden, hvis tilbagekomst blev opfattet som et tegn på Guds nært forestående indgriben, som skulle indvarsle de sidste tider (det var især tilfældet med Elias).
  • Da Peter bliver bevæget til at identificere Jesus med Messias, lykønsker Jesus ham så at sige, fordi han har ladet sit svar inspirere af den himmelske Fader: Endelig er hans tænkning blevet ophøjet til det rigtige åndelige niveau.
  • Jesus afslører, at han er ved at grundlægge en kirke – et fællesskab om tro og tilbedelse – som helvedes magter ikke vil kunne overvinde. Men et fællesskab har altid brug for lederskab; og Peter (hvis navn ligner ordet for "klippe" – afhængigt af hvilket sprog der tales) får magten til at binde og løse – altid knyttet til et folk, som Herren har indgået en pagt med.
 • Nogle tanker om dagens skriftsted

  Active
  Default
  • Dagens fejring af apostlen, den oprindelige stamfader til vores kristne familie, Peters, stol, markerer etableringen af et organiseret, kristent fællesskab under Simons (nu omdøbt til "Klippe") lederskab og efterfølgere.
  • Tror jeg og bekræfter jeg med kærlighed Peters erklæring om troen på Jesus, ikke kun som Messias, men også som Guds søn?
 • Nogle tanker om dagens skriftsted

  Active
  Default
  • Jesu personlige spørgsmål bragte diskussionen om ham op på et nyt niveau, ligesom bevægelsen fra “Hvad vil I?” (Joh 1,38) til “Hvem leder I efter?” (Joh 18,4). Peter svarede på en personlig måde, idet han så Jesus som Messias og den levende Guds søn. Den tid, han havde tilbragt sammen med Jesus, havde givet ham et indtryk, som fik ham til at betragte Jesus som den udvalgte.
  • Jesus ændrede Simons navn til Peter, da han gav ham en ny opgave, hvilket også gjaldt for ændringen af Saulus til Paulus som hedningeapostel. Jesus så Peters potentiale til at blive klippen, det faste grundlag som den skrøbelige menighed skulle bygges på. Han fik nøglerne sammen med myndigheden til og ansvaret for at tage beslutninger. Gud kan arbejde igennem skrøbelige mennesker for at gøre sit rige til en realitet.