User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matthæusevangeliet 15,21-28

Guds ord

Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk! Hun råber efter os." Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus." Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: "Herre, hjælp mig!" Han sagde: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde." Men hun svarede: "Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord." Da sagde Jesus til hende: "Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

Matthæusevangeliet 15,21-28
 • Nogle tanker om dagens skriftsted

  Active
  Default
  • Det er ikke den første bibelske person, som argumenterer med Herren: I 1. og 2. Mosebog hører vi om de gange, hvor Abraham og Moses talte vredt til Gud. Denne kvinde er anderledes end de skriftkloge, som prøvede at fange Jesus med argumenter. Hun beder for sin datter. Der er noget drillende og humoristisk over Jesu svar til hende. Han nød den semitiske stil med at argumentere og modargumentere. Hans første svar er det, vi ofte oplever i bøn: Vi får ikke noget. Men en mor, som vil have sundhed til sit barn, bliver ikke så let afskrækket, og Jesus belønner hendes udholdenhed – Jeg forestiller mig, at han smiler, mens han velsigner hende.
  • Herre, jeg vil huske dette her. Når jeg virkelig gerne vil have noget, vil jeg gå efter dig og om nødvendigt råbe ad dig.
  • Vi beundrer de mødre eller fædre, som virkelig kæmper for deres børn. De vil ikke acceptere et nej, hvis deres børn bliver mobbet eller behandlet uretfærdigt på nogen måde. Sådan er kvinden i evangeliet. Hun har et sygt barn og vil virkelig gerne have det helbredt. Hvem ville ikke gerne have det samme? Hun tvinger næsten Jesus til at kurere hendes datter. Hendes vedholdenhed er et resultat af hendes tro, og på grund af hendes tro kurerer Jesus hendes barn.
  • Der er mange måder at "høre" ord på. De kan være kun lyd og ydre mening, som når man får oplysninger eller får vist vej. Guds ord er mere som en vens ord, der henvender sig til sindet og hjertet. Eller den er som ord fra kærlige forældre, der giver råd eller vejledning på grund af kærlighed. Guds ord giver livet mening og udtales altid i kærlighed. Bøn er at give sig tid til at høre dette ord i vores hjertes inderste dyb.
  • "Hunde" var et ord for hedningerne – og i denne historie spiller kvinden på dets betydning for at få Jesus til at fodre hundene og på den måde tage sig af hende.
 • Nogle tanker om dagens skriftsted

  Active
  Default
  • This is not the first biblical figure to argue with the Lord: Genesis and Exodus tell of times when Abraham and Moses gave out to God. This woman is different from the scribes who often tried to trap Jesus with arguments. She is begging for her daughter. There is something teasing and humorous about Jesus' first reply to her. He enjoyed that Semitic style of thrust and counter. His first response is what we often experience in prayer: no give. But a mother seeking health for her child is not easily deterred, and Jesus rewards her persistence -- I imagine him smiling as he blesses her.
  • Lord I want to remember this. When I want something badly, I will keep after you and if necessary give out to you.
  • We admire the mother or father who really fights for their child. They won't take no for an answer if their child is being bullied or treated unjustly in any way, they will fight for the best medical treatment for their sick child. The woman in the gospel is like that. She has a sick child and really wants healing. Who would not want the same? She almost forces Jesus into curing her little daughter. Her persistence is an effect of her faith, and because of her faith Jesus cures her child.
  • There are many ways to ‘hear' words. They can be just sound, external meaning, like giving information or directions. The word of God is more like the word of a friend, spoken to the mind and to the heart. Or it is like the words of a caring parent giving advice or directions out of love. The Word of God gives meaning to life and is spoken always in love. Prayer is giving time to hearing this word on the deepest levels of our heart.
  • ‘Dogs' was a name for the Gentiles - and in this story the woman plays on its meaning to get Jesus to feed the dogs and, in this way, care for her. Maybe this is a ‘change moment' for Jesus when he realises through this poor woman that he is sent not only to his own lost ones, but that his mission is for the whole world.
 • Nogle tanker om dagens skriftsted

  Active
  Default
  • Usually it is Jesus who shocks us, but here a poor woman, not a Jew, with no social standing, shocks Jesus into an awareness of his wider mission. Do I allow the pressing needs of others to reveal to me my mission? Or do I back off and ‘not answer at all’?
  • This encounter also teaches us something about prayer: this unnamed woman has a pressing need; she shouts until Jesus listens. She stands her ground and won’t back off. But she also has great faith, and is humble.
  • How honest are my conversations with God? Do I say what I really think? Do I pray for others? Can I wrestle with the Lord and refuse to take no for an answer?