User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagens bøn - Lørdag den 17. oktober 2020

Nærvær

Herre, hjælp mig med at blive fuldt bevidst om dit hellige nærvær.
Omslut mig med din kærlighed.
Lad mit hjerte blive et med dit.

Frihed

Af Guds nåde er jeg født til at leve i frihed,
Fri til at nyde de glæder, Gud har skabt for mig.
Kære Herre, giv, at jeg må leve, som du altid har ønsket for mig,
I fuld tillid til din kærlige omsorg.

Opmærksomhed

Hvordan har jeg det i dag?
Hvordan har jeg det med Gud? Med andre?
Er der noget jeg er taknemmelig for? Så takker jeg.
Er der noget jeg fortryder? Så beder jeg om tilgivelse.

Guds ord

Lukasevangeliet 12,8-12

"Jeg siger jer: Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil Menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil også blive fornægtet over for Guds engle. Enhver, som taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse. Men den, der spotter Helligånden, får ikke tilgivelse. Når de fremstiller jer i synagoger og for øvrigheder og myndigheder, så vær ikke bekymrede for, hvordan eller med hvad I skal forsvare jer, eller hvad I skal sige. For Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges."

Nogle tanker om dagens skriftsted

Active
Default
 • Jesus lover ikke kun sin egen konstante tilstedeværelse i livet hos dem, der er trofast mod ham; Han lover også Helligåndens hjælp og inspiration, særligt i trængsler. Hvordan mærkes det når jeg siger mig selv, at jeg altid må påkalde Helligåndens hjælp?
 • Jesus taler til sine discipler i forventningen om konflikter og forfølgelser forude. Når jeg læser hans ord bliver jeg opmuntret og udfordret, eller bange og rystet? Hvorfor reagerer jeg på denne måde? Findes der trøst at hente i dette bibelord?

Samtale

Hvordan har Guds ord rørt mig? Sagde de mig noget?
Gav de mig trøst eller ansporede mig til at ændre adfærd?
Jeg forestiller mig, at Jesus står eller sidder ved siden af mig,
og jeg deler mine følelser og tanker med ham.

Afrunding

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.

Amen

Hvis du satte pris på den daglige bøn eller har kommentarer eller forslag, er vi altid glade for at modtage din feedback.

 • Helligt Rum
  • Retur til startsiden
 • Om Helligt Rum
  • Mere information om hjemmesiden, der er inspireret af Sankt Ignatius af Loyolas spiritualitet
 • Fasteretræte
  • Refleksion over begivenhederne i Jesu lidelseshistorie gennem nogle af de kvinder, der fulgte Jesus i hans sidste tid
 • Adventsretræte
  • Refleksion over de forfædre til Jesus, der er nævnt i begyndelsen af Matthæusevangeliet
 • Feedback
  • Du kan se nogle andre brugeres tanker på vores feedbackside
 • Bibelen Online
  • Her finder du Bibelen online
 • Kontakt os
  • Vi er altid glade for at modtage feedback

Bliv opmærksom på Guds nærvær

Hvis nogen bad dig nævne et andet ord for ”Gud”, kunne du måske bruge ordet ”nærvær”, for det er, hvad Gud er. Da Moses spurgte, hvilket navn han skulle bruge om Jahve, svarede han: ”Jeg er den, jeg er” og det betyder: ”Jeg er til stede”. Egentlig siger Gud ”Jeg vil være der for dig”. Gud er helt tæt på alt og i særlig grad tæt på os mennesker. Jesus’ navn er Immanuel, der betyder ”Gud er med os”. Matthæusevangeliet ender med dette utrolige budskab: ”Og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende”.  (Uddrag fra “Finding God in All Things” af Brian Grogan SJ)

Kropsøvelse

Sæt dig oprejst, men behageligt til rette i en stol med ryggen støttet. Lad din krop slappe af (uden at hænge). Hold fødderne på gulvet foran dig og lad dine hænder hvile på dine lår eller fold dem i skødet.

Luk øjnene eller fokuser blikket på et punkt foran dig. Ret så hele din opmærksomhed mod, hvad du kan mærke i din krop. Du kan starte fra fødderne og bevæge dig opad, så du lader opmærksomheden dvæle, måske bare et par sekunder, på hvad du mærker i en enkelt del af din krop og lade opmærksomheden vandre fra en del til den næste. Jo længere, du kan holde opmærksomheden på en enkelt del, des bedre. Hvis du bemærker noget ubekvemt, for eksempel noget, der klør, så prøv bare at bemærke ubehaget og fortæl dig selv, at det er i orden, så du uden at røre dig kan fortsætte med at lægge mærke til de forskellige dele af din krop.

Sindet giver os sjældent fred til at udføre denne øvelse i lang tid, men begynder at kræve vores opmærksomhed med bemærkninger og spørgsmål som ”sikke et spild af værdifuld tid. Hvad har det her med bøn at gøre? Er det ikke en hindu-ting? Hvad er meningen med det her?” Gør med disse spørgsmål og kommentarer, som du gjorde ved ubehagelige følelser i kroppen: Bemærk, at de er der, men lad dem være og ret atter opmærksomheden mod kroppen.

Hvis du har lyst, kan du efterhånden bede på en mere direkte måde ved at gentage Paulus’ formulering: ”Ved Ham lever jeg, bevæger jeg mig og er jeg til.”

(Tilpasset uddrag fra ”God of Surprises” af Gerry W Hughes SJ)

Default
Presence

Åndedrætsøvelse

I denne øvelse skal du fokusere din opmærksomhed på den fysiske følelse af at trække vejret ind og ud uden bevidst at ændre rytmen i din vejrtrækning.

Fokusér opmærksomheden på den kolde luft, der kommer ind i dine næsebor og den varme luft, når du ånder ud. I begyndelsen bliver du måske lidt for bevidst om din vejrtrækning, og du kan opleve, at den bliver uregelmæssig, men generelt vil det ikke fortsætte. Hvis det fortsætter, og du oplever, at du bliver stakåndet, er denne øvelse ikke for dig lige nu.

De fleste mennesker oplever, når de bruger denne øvelse, at deres vejrtrækning ændres og åndedrættet bliver dybere og langsommere, så de føler sig døsige. I sig selv er det en god afslapningsøvelse, men hvis du ønsker at bruge den som en eksplicit del af din bøn, så lad din indånding udtrykke alt, hvad du længes efter i livet, uanset hvor umuligt det måtte synes i praksis, og lad din udånding udtrykke din overgivelse af alt til Gud, hele dit liv med alle dets bekymringer, synd, skyld og alt det, du fortryder.

Det er vigtigt at gøre dette uden at dømme dig selv, hvad enten det handler om anerkendelse eller afvisning. Hold din opmærksomhed fokuseret på din længsel efter at overdrage alle disse bekymringer om dig selv, og klyng dig ikke til dem, som var de en skattede ejendele.

(Tilpasset uddrag fra ”God of Surprises” af Gerry W Hughes SJ)

Default
Presence

Lytteøvelse

Sid i din stol med rank ryg, men stadig behageligt, med ryggen støttet.

Læg nu mærke til de lyde du kan høre, lyde der er langt væk. Hør dem blot, prøv at lade være med at identificere dem …

Læg mærke til svagere lyde, så lyde der er tættere på. Lyt blot, bliv bevidst om dem …

Og lyden af dit eget hjerteslag, svagt, men din egen livsrytme …

Og lyden af stilhed omkring det sted, hvor du beder, stilheden inden i dig …

Lyt på denne måde i et par minutter.

(tilpasset efter Praying in Lent af Donal Neary, SJ)

Default
Presence

Bøn for frihed

Denne bøn hjælper os med at stille os til rådighed for Gud. Skt. Ignatius beskriver denne ”forberedelsesbøn” som at bede for den nåde at alle mine intentioner, handlinger og gøremål må være rette alene mod den guddommelige majestæts lovprisning og tjeneste (De åndelige Øvelser nr. 49). Prøv at bede med disse ord:

Herre, jeg ønsker af hele mit hjerte at forberede mig godt til denne tid.
Jeg ønsker af hele mit hjerte at gøre alt i mig parat, opmærksom og til rådighed for dig.
Hjælp mig med at afklare og rense mine intentioner.

Jeg har så mange modstridende længsler.
Jeg bliver optaget af ting, der ikke betyder noget eller varer ved.
Jeg ved, at hvis jeg giver dig mit hjerte
Vil alt, hvad jeg gør følge mit nye hjerte.

Alt, hvad jeg er i dag, alt, hvad jeg prøver at gøre
Alle, jeg møder, mine refleksioner – endda mine frustrationer og fejltrin
- især i denne bønstid
Med alt dette vil jeg lægge mit liv i dine hænder.
Herre, jeg er din. Gør med mig, hvad du ønsker. Amen.

Default
Presence

Praying for freedom

Denne bøn hjælper os med at stille os til rådighed for Gud. Skt. Ignatius beskriver denne ”forberedelsesbøn” som at bede for den nåde, at alle mine intentioner, handlinger og gøremål må være rettet alene mod den guddommelige majestæts lovprisning og tjeneste (De åndelige Øvelser nr. 49). Prøv at bede med disse ord:

Herre, jeg ønsker af hele mit hjerte at forberede mig godt til denne tid.
Jeg ønsker af hele mit hjerte at gøre alt i mig parat, opmærksomt og til rådighed for dig.
Hjælp mig med at afklare og rense mine intentioner.
Jeg har så mange modstridende længsler.
Jeg bliver optaget af ting, der ikke betyder noget eller varer ved.
Jeg ved, at hvis jeg giver dig mit hjerte,
vil alt, hvad jeg gør, følge mit nye hjerte.

Alt, hvad jeg er i dag, alt, hvad jeg prøver at gøre,
Alle, jeg møder, mine refleksioner – endda mine frustrationer og fejltrin
- især i denne bønstid,
Med alt dette vil jeg lægge mit liv i dine hænder.
Herre, jeg er din. Gør med mig, hvad du ønsker. Amen.

At lytte til Guds ord

Læs skriftstedet langsomt igennem flere gange. Bemærk, om et ord eller et udtryk gør særligt indtryk på dig. Hvis du oplever dette, så bliv ved ordet eller udtrykket så længe, du har lyst, før du vender tilbage til teksten og lader din opmærksomhed søge efter andre ting at hæfte sig ved.

Processen kan sammenlignes med at sutte på et bolche. Du skal ikke prøve at analysere teksten, ligesom du heller ikke ville skille et bolche ad for at foretage en kemisk analyse, før du smagte på det. 

Tit vil vi bemærke et brudstykke af teksten med vores underbevidshed længe før, vi bliver bevidste om, hvorfor det talte til os. Det er derfor, det er en god idé at dvæle ved tekststykket så længe som muligt uden at prøve at analysere det.

Jeg oplever måske, at alle mulige distraherende tanker strømmer gennem mit hoved, men nogle af dem viser sig, at de slet ikke er distraktioner, men derimod indsigter, der kan give min bøn substans. Det er som om, skriftstedet fungerer som en projektør, der lyser hen over min bevidsthedsstrøm: mine tanker, erindringer, refleksinoner, dagdrømme, håb, ambitioner og min frygt, og min bøn udgår fra kombinationen af Guds ord og alle mine tanker og følelser.

Bibelen som en projektør

De første ord i Bibelen, "Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene" beskriver en nutidig tilstand og ikke kun noget, der skete i en fjern fortid. Når jeg beder med Bibelen, lader jeg Guds ånd svæve over mit væsens kaos og mørke. 

Når jeg tillader Guds ord at svæve over mine personlige interesser, kan alting ske, for han er overraskelsernes Gud. Det er vigtigt, at jeg ikke skjuler mit indre kaos for Guds ord eller mig selv. Mange af os har lært, at det er forkert at have negative tanker og følelser, mens vi beder - især, hvis der er tale om negative tanker eller følelser om Gud. Vi må lære at ryste denne lærdom af os, så vi kan frit kan udtrykke vores følelser og tanker over for Gud. Vi må lære at stole på, at Gud er stor nok til at rumme vores værste sider. Det giver ikke mening at forstille sig over for Gud, der kender os bedre, end vi kender os selv.

Der findes ikke en tanke, en følelse eller en længsel i dig, som ikke kan give din bøn substans i lyset af Guds ord, når du ved, at Gud elsker dig for det kaos, du er, og at hans Ånd kan gøre langt mere gennem sit virke i dig, end du er i stand til at forestille dig.

Default
Scripture

Sådan håndterer du distraktioner

Når du beder på denne måde, kan det meget let ske, at du begynder at blive distraheret af forstyrrende spørgsmål og tanker. "Hvordan ved jeg, at jeg ikke bedrager mig selv?" "Hvordan ved jeg, at disse ord er sande, at Gud faktisk åbenbarer sig selv gennem dem? Tror jeg virkelig på Gud?" Dette er gode spørgsmål, men prøv, om du kan lade dem vente. Når et barn er bange om natten, løfter dets mor det op og siger "alt er o orden," og barnet falder langsomt til ro. Men hvis hun har et vidunderbarn, der svarer "men mor, hvilke epistemologiske og metafysiske antagelser ligger der bag den påstand, og hvilke empiriske data kan du fremlægge, som underbygger den?", holder moderen et sandt problem i sine arme. I bønnen opfører vi os som dette umulige barn, hvis vi nægter at lytte til Gud, før han har levet op til, hvilke kriterier vi end måtte føle for at fremsætte. Når vi kommunikerer med Gud, foregår det først og fremmest gennem vore hjerter. Hjertet er ikke tåbeligt. Det har sine bevæggrunde, der kan være dybere, end vi er i stand til at forstå med vores rationelle bevidsthed.

Når jeg har lagt de kritiske spørgsmål fra mig, hvad gør jeg så med de andre distraktioner, der opstår i mit hoved? Måske spekulerer jeg over, om jeg har glemt at slukke for komfuret eller kommer i tanke om en email, jeg skulle have sendt. Hvis det er vigtigt, som med komfuret, så er det bedst at undersøge det. Hvis det kan vente, så skriv det evt. ned, så du husker det bagefter. Alt andet, der pludselig dukker op i dine tanker, er måske slet ikke en distraktion, men derimod det, der giver din bøn substans.

Default
Scripture

Sådan taler du med Jesus

Forestil dig, at du ser Jesus sidde tæt på dig. Når du gør dette, stiller du din fantasi til rådighed for din tro. Jesus er der ikke på den måde, du forestiller dig det, men han er her alligevel, og din forestillingsevne hjælper dig med at være bevidst om dette. Når du kan se ham for dit indre blik, så begynd at tale til ham - hvis der ikke er nogen i nærheden, kan du tale lavmælt. Husk også at lytte til, hvad Jesus svarer, eller hvad du forestiller dig, at han svarer. Det er forskellen på at tænke og at bede. Når vi tænker, taler vi som regel med os selv. Når vi beder, taler vi med Gud.

Anthony de Mello SJ, Sadhana, side 78-79

Sankt Ignatius kalder denne måde at konversere for "kollokvium" og siger:

Et kollokvium består så at sige i, at en ven taler til en anden eller, at en tjener taler med en autoritetsperson - somme tider for at bede om en tjeneste, andre gange for at klandre sig selv for en misgerning eller for at lufte nogle bekymringer og bede om hjælp og vejledning. I kollokviet bør vi konversere og bede, så det passer til emnet. Det vil sige, så det modsvarer, om jeg befinder mig i en tilstand, hvor jeg bliver fristet eller trøstet, om jeg længes efter at besidde en eller anden dyd, eller om jeg vil skaffe mig af med et eller andet i mig selv, eller om jeg ønsker at opleve sorg eller glæde i forbindelse med det, jeg tænker over. Sidst, men ikke mindst, bør jeg bede om det, jeg oprigtigt ønsker i forbindelse med mit anliggende.

De Åndelige Exercitier nummer 54 og 199

Toggle Music