User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagens bøn - Mandag den 14. januar 2019

Nærvær

Kære Herre, når jeg kommer til dig i dag,
fyld mig fuldt og helt
med dit nærværs undere.

Frihed

Herre, du skabte mig til at leve i frihed.
For det meste tager jeg denne gave for givet.
Inspirer mig til at leve i den frihed, du havde for øje
Med et ubekymret hjerte og med fuldkommen tillid til dig

Opmærksomhed

I nærværet af min kærlige skaber,
ser jeg ærligt på mine følelser over den sidste dag,
højdepunkterne, lavpunkterne og det jævne.
Kan jeg få øje på, hvor Gud har været tilstede?
 

Guds ord

Markusevangeliet 1,14-20

Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!"

Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Jesus sagde til dem: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere." Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes i båden i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres far Zebedæus blive tilbage i båden sammen med daglejerne og fulgte ham.

Nogle tanker om dagens skriftsted

Active
Default
 • Begyndelsen på Jesu virke falder sammen med, at Johannes Døberen bliver arresteret. Der er ikke længere brug for en budbringer. "Tiden er inde". Nu er fokus fuldstændig på Jesus, mens han bekendtgør og indvarsler Riget. Læg mærke til den påtrængende nødvendighed i hans formaning "omvend jer og tro". Har du brug for at høre disse ord i dag? Er de et "glad budskab" for dig?
 • Fornemmelsen af påtrængende nødvendighed fortsætter, idet Markus beskriver kaldelsen af de første disciple. Læg mærke til, at han bruger ordet ”straks” to gange. Det sætter fart på fortællingen.
 • I den græske og romerske filosofis verden, såvel som i den rabbinske jødedoms, er det eleven, som opsøger læreren. Her sker det modsatte, idet Jesus opsøger fire fiskere, som skal være hans elever, hans disciple. Det er tættere på kaldelsen af profeterne i Det Gamle Testamente. Initiativet kommer fra Gud/Jesus. Kan du give en selvbiografisk beskrivelse af dit kald til at følge Jesus?

Samtale

Nogle gange spekulerer jeg over, hvad jeg ville sige, hvis jeg mødte dig ansigt til ansigt, Herre. Jeg tror, jeg vil sige "tak, herre", fordi du altid er der for mig. Jeg ved med sikkerhed, at der er tidspunkter, hvor du har båret mig, Herre - hvor det var din styrke, der fik mig gennem svære tider i mit liv.

Afrunding

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.

Amen

Hvis du satte pris på den daglige bøn eller har kommentarer eller forslag, er vi altid glade for at modtage din feedback.

 • Helligt Rum
  • Retur til startsiden
 • Om Helligt Rum
  • Mere information om hjemmesiden, der er inspireret af Sankt Ignatius af Loyolas spiritualitet
 • Fasteretræte
  • Refleksion over begivenhederne i Jesu lidelseshistorie gennem nogle af de kvinder, der fulgte Jesus i hans sidste tid
 • Adventsretræte
  • Refleksion over de forfædre til Jesus, der er nævnt i begyndelsen af Matthæusevangeliet
 • Feedback
  • Du kan se nogle andre brugeres tanker på vores feedbackside
 • Bibelen Online
  • Her finder du Bibelen online
 • Kontakt os
  • Vi er altid glade for at modtage feedback