User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagens bøn - Torsdag den 14. september 2017

Nærvær

Kære Herre, når jeg kommer til dig i dag,
fyld mig fuldt og helt
med dit nærværs undere.

Frihed

Af Guds nåde er jeg født til at leve i frihed,
Fri til at nyde de glæder, Gud har skabt for mig.
Kære Herre, giv, at jeg må leve, som du altid har ønsket for mig,
I fuld tillid til din kærlige omsorg.

Opmærksomhed

I det jeg ved, at Gud elsker mig ubetinget,
kan jeg tillade mig at være ærlig omkring hvordan jeg har det.
Hvordan har min forrige dag været,
og hvordan har jeg det nu?
Ærligt og åbent deler jeg mine følelser med Gud.
 

Guds ord

Johannesevangeliet 3,13-17

Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.

Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

Nogle tanker om dagens skriftsted

Active
Default
 • Vores ophøjelse af korset rummer det grundlæggende paradoks i troen på Jesus Kristus. Vi tror på, at Jesu lidelser har ført os til frelse, og at det er vores opgave at udtrykke vores tro ved at forbinde vores egen lidelse med hans. Jeg tror på, at jeg på denne måde frelser min lidelse fra meningsløshedens tomrum og medvirker til at befri verden for lidelse.
 • Jeg betragter med forundring Guds dybsindige visdom og nåde. Jeg tilbeder den korsfæstede Kristus og beder om at måtte mærke taknemmeligheden for dette mysterium dybt i min sjæl.

Samtale

Jesus, du tog altid mod de små børn, da du var her på jorden. Lær mig at have en barnetro på dig, så jeg kan leve i vished om, at du aldrig vil forlade mig.

Afrunding

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.

Amen

Hvis du satte pris på den daglige bøn eller har kommentarer eller forslag, er vi altid glade for at modtage din feedback.

 • Helligt Rum
  • Retur til startsiden
 • Om Helligt Rum
  • Mere information om hjemmesiden, der er inspireret af Sankt Ignatius af Loyolas spiritualitet
 • Fasteretræte
  • Refleksion over begivenhederne i Jesu lidelseshistorie gennem nogle af de kvinder, der fulgte Jesus i hans sidste tid
 • Adventsretræte
  • Refleksion over de forfædre til Jesus, der er nævnt i begyndelsen af Matthæusevangeliet
 • Feedback
  • Du kan se nogle andre brugeres tanker på vores feedbackside
 • Bibelen Online
  • Her finder du Bibelen online
 • Kontakt os
  • Vi er altid glade for at modtage feedback