User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagens bøn - Tirsdag den 12. september 2017

Nærvær

Herre, hjælp mig med at blive fuldt bevidst om dit hellige nærvær.
Omslut mig med din kærlighed.
Lad mit hjerte blive et med dit.

Frihed

Herre, må jeg aldrig tage frihedens gave for givet.
Du har velsignet mig med Åndens frihed.
Fyld min Ånd med din fred og din glæde.

Opmærksomhed

Fordi jeg ved, at Gud elsker mig ubetinget, kan jeg tillade mig at være hudløst ærlig om, hvordan jeg har det.
Hvordan har den sidste dag været, og hvordan har jeg det lige nu?
Jeg deler åbent mine følelser med Gud.

Guds ord

Lukasevangeliet 6,12-19

I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig, og blandt dem udvalgte han tolv, som han også kaldte apostle: Simon, som han også gav navnet Peter, og hans bror Andreas og Jakob og Johannes og Filip og Bartholomæus, og Matthæus og Thomas og Jakob, Alfæus' søn, og Simon, som kaldtes zeloten, og Judas, Jakobs søn, og Judas Iskariot, som blev forræder.
Sammen med dem gik han ned, og han stod stille på en slette; og der var en stor skare af hans disciple og en stor mængde mennesker fra hele Judæa og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyrus og Sidon. De var kommet for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme; også de, der plagedes af urene ånder, blev helbredt. Og hele skaren prøvede på at komme til at røre ved ham, for der udgik en kraft fra ham, og han helbredte alle.

Nogle tanker om dagens skriftsted

Active
Default
 • I dag beder jeg med undren og taknemmelighed over denne lille gruppe mænd, apostlene. Med alle deres fejl og mangler er det gennem dem og deres totale tillid til Jesus og hans Ånd, at evangeliet er blevet udbredt til hele verden, herunder til mit eget hjerte. Jeg beder for deres ånd, når jeg hører Jesus kalde mig ved navn for at gøre mig til apostel i min egen lille verden.
 • De var også Jesu disciple, som var vidner til hans magt og også til hans store medfølelse, når han stod over for menneskelig lidelse. Ved slutningen af sit liv fortalte han dem, at de også kunne anse sig selv for hans venner. Jeg beder om at blive værdig til denne store ære og for evnen til at kunne betragte Jesus som en af mine venner.

Samtale

At føre en samtale kræver, at man både taler og lytter. Når jeg taler med Jesus, vil jeg derfor også gerne lære at være stille og lytte. Jeg forestiller mig, at han kigger på mig med et blidt blik og et kærligt smil. Jeg kan være fuldstændig ærlig over for Jesus og fortælle ham alt om mine sorger og bekymringer. Jeg vil åbne mit hjerte for ham og fortælle ham om al min frygt og tvivl. Jeg vil bede ham om hjælp til at sætte mit lid fuldt og helt til ham, fordi jeg ved, at han altid vil det, der er bedst for mig.

Afrunding

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.

Amen

Hvis du satte pris på den daglige bøn eller har kommentarer eller forslag, er vi altid glade for at modtage din feedback.

 • Helligt Rum
  • Retur til startsiden
 • Om Helligt Rum
  • Mere information om hjemmesiden, der er inspireret af Sankt Ignatius af Loyolas spiritualitet
 • Fasteretræte
  • Refleksion over begivenhederne i Jesu lidelseshistorie gennem nogle af de kvinder, der fulgte Jesus i hans sidste tid
 • Adventsretræte
  • Refleksion over de forfædre til Jesus, der er nævnt i begyndelsen af Matthæusevangeliet
 • Feedback
  • Du kan se nogle andre brugeres tanker på vores feedbackside
 • Bibelen Online
  • Her finder du Bibelen online
 • Kontakt os
  • Vi er altid glade for at modtage feedback