• Se tilbage på retræten

  Se tilbage og se, om du kan finde de steder, hvor Herren har talt til dig i bøn.

  Vi er nu nået til slutningen af vores fasteretræte, og en god måde at samle det hele på er ved hjælp af det, som jesuitterne med Sankt Ignatius i spidsen kalder et ”tilbageblik”. Det er en bøn, hvor man ser tilbage på fortiden (ofte det seneste døgn) og spørger, hvor Gud har været i den tid. Jeg foreslår, at du ser tilbage på retrætens seks dele (eller hvor mange du nu har gennemført) og ser, om du kan finde de steder, hvor Herren har talt til dig i bøn. Somme tider kan vi ikke se det umiddelbart efter bønnen, men først længe efter.

  I første del så vi Jesus rense en spedalsk, hvilket foregik lige efter Bjergprædikenen. Ligesom folkemængden, men til forskel fra de religiøse ledere, forstod den spedalske Jesus og ”kastede sig ned for ham”. I et sådant samfund var spedalske totalt udstødte, men Jesus var fuldstændig ligeglad og ”rørte ved ham”. Så blev han helbredt.

  Kan du huske, hvad du følte, da Jesus rakte hånden ud og rørte ved den spedalske? Var Gud der for dig i det øjeblik?

  I anden del så vi Jesus helbrede officerens søn. Vi så, hvor mærkeligt det var, at en vantro officer henvendte sig til ham, hvor meget Jesus undrede sig over hans tro, og hvordan helbredelsen skete øjeblikkeligt og på afstand.

  Mens du bad denne del, kunne du så huske et tidspunkt, hvor du har oplevet Guds helbredende kærlighed? Hvordan føltes det?

  I tredje del fokuserede vi på helbredelsen af Simon Peters svigermor. Vi så, at den lille gruppe gik hjem efter sabbatsgudstjenesten i synagogen, og vi blev præsenteret for svigermoderen, som lå syg i sengen, en kvinde, som var i fare for at dø, og som derfor var rituelt uren på mindst to måder. Vi så, at Jesus på trods af dette rørte ved hende, og at hun ”stod op” og sørgede for dem.

  Kan du huske, hvad du følte, da du hørte denne usædvanlige historie? Var Gud der på det tidspunkt?

 • Se tilbage på retræten (fortsat)

  Hvordan opfordrer Herren dig til at fortsætte rejsen?

  I den fjerde del mødte vi de besatte i gadarenernes land. Vi så, at de to mænd, som var besatte af dæmonener, kom fra gravhulerne som en tydelig (og støjende) trussel mod menneskeheden. Jesus optrådte derimod med stilfærdig myndighed, og det var de besatte, der sagde mest. Efter den dramatiske helbredelse og det, der skete med svinene, ville Gadaras indbyggere smide Jesus ud af byen.

  Kan du huske, hvad du følte, da du bad denne del? Havde du sympati for indbyggerne, som ville have Jesus til at forsvinde? Hvad vil du sige til Jesus nu?

  I den femte del forestillede vi os den scene, hvor Jesus helbreder en lam. Vi så, hvordan Jesus kom med båden fra Gadara, og hvordan nogle kom hen til ham med en lam, der lå på en båre. Til vores forbløffelse sagde Jesus til ham: ”Dine synder tilgives dig”. Det irriterede de religiøse autoriteter, som var til stede. De mente, at han ”spottede Gud” (en anklage, som kunne føre til en dødsdom). For at demonstrere sin magt siger Jesus til den lamme, at han skal rejse sig, tage sin seng og gå hjem. Og det gør han! Historien fortæller, at folkeskaren blev ”grebet af frygt”.

  Hvad følte du, da du hørte ordene ”dine synder tilgives dig” eller ”tag din seng og gå”? Eller da Jesu modstandere anklagede ham for blasfemi?

  Til sidst har vi i sjette del to historier, som er viklet rundt om hinanden. Der var synagogeforstanderen, hvis datter var død, og kvinden, som havde lidt af en blødningssygdom i tolv år. På trods af folkeskarens hån bliver begge kvinder helbredt med det samme.

  Hvordan havde du det, da du så disse to kvinder blive helbredt? Hvad tror du, at Gud sagde til dig?

  Se nu tilbage på hele denne ”helbredelses og barmhjertigheds” fasterejse, og prøv at huske, hvordan den påvirkede dig.

  Oplevede du, at bibelhistorierne ”kom til live” og sagde dig noget i din livssituation?

  Hvad tror du, at Gud har sagt til dig igennem retrætens seks dele?

  Fasten er nu ved at være slut. Hvordan tror du, at Herren opfordrer dig til at fortsætte rejsen?

 • Feedback

  Du er meget velkommen til at sende os din feedback til retræten Barmhjertighedens år, heldbredelsens faste. Brug denne feedbackformular til at sende din besked.

Hjem