• Stilhed

  Sig til Gud: ”Her er jeg, tal, din tjener lytter”

  Begynd med at lade dig falde til ro. Der er mange måder at gribe det an på. Bliv opmærksom på hvor du befinder dig lige nu. Sid afslappet, med rank ryg og lukkede øjne, enten i en stol med fødderne på gulvet, eller på gulvet eller i en lænestol i en stilling, som du kan holde hele bønsperioden. Mærk sædet under dig, ret blikket mod hvor du er og hvor du håber at være ved slutningen af denne bønstid.

  Når du er faldet til ro, i det mindste for en tid, henvend dig til Gud og sig, ”Her er jeg, tal, din tjener lytter”.

 • Invitation

  Det vigtige er, at du følger, hvor Ånden fører dig

  Hver uge under fasteretræten vil du blive tilbudt forskellige punkter at tænke over ift. ugens skriftsted. Du skal ikke føle dig presset til at bruge dem alle sammen hver dag, eller at bruge nogen af dem overhovedet. Det vigtige er, at du følger, hvor Ånden fører dig. Dette er ikke et pensum, der skal nås. Vi er på rejse gennem fasten til påsken, og rejsen vil forme sig forskelligt for os hver især.

 • Skriftsted

  Matthæusevangeliet 8,1-4

  Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: ”Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.” Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: ”Jeg vil, bliv ren!” Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: ”Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem.”

   

 • Refleksion

  • Det første punkt til overvejelse er det, som er sket lige inden Matthæusevangeliet 8. Efter Bjergprædikenen fortæller Matthæus os at ”han underviste dem, som en der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge” (Matthæus 7,29). Dette er en henvisning til Markusevangeliet. Men nu hvor Matthæus har indføjet Bjergprædikenen, får det mere betydning. Genkender du denne myndighed i denne historie?
  • Måske lægger du mærke til at Matthæus taler om ”deres skriftkloge,” og dermed antyder en vis distance. Senere fremstilles de skriftkloge som Jesu fjender, som han skoser for deres strenghed og manglende barmhjertighed i håndhævelsen af loven. Er det nogen du kan genkende? Er du nogensinde fristet til at være streng, når du ”fortolker loven”? Hvad har dette at gøre med barmhjertighed?
  • Bjerge har stor betydning i Matthæusevangeliet. Vi har lige nævnt Bjergprædikenen, men i Matthæus er bjerge også steder til bøn, og steder hvor helbredelse finder sted. Desuden beretter Matthæusevangeliet, at det var på et bjerg at Jesu sidste farvel til disciplene fandt sted,  og hvor han viste sin barmhjertighed mod de elleve, der var tilbage. Taler ’bjerget’ på nogen måde til dig?
  • Vi hører at "store folkeskarer fulgte ham". Ordet "følge" hentyder til lærer/elev forholdet, at være Jesu discipel, men også helt klart til, at en stor flok mennesker fulgte efter Jesus når han gik på gaden. Hvorfor fulgte de ham, tror du?
 • Tal med Gud

  Hvilken virkning har Jesu helbredende barmhjertighed på dig?
  • ”Og se, en spedalsk kom …” Ordet ”se” virker temmelig ubetydeligt, men faktisk bruger Matthæus det rigtig meget, og dets funktion er at få vores opmærksomhed. Hvad siger dette ord dig?
  • Den spedalske siger, ”Hvis du vil, kan du gøre mig ren”. Det er en bemærkelsesværdig påstand, der udtrykker tro på, at Jesus har magt over vores værste lidelser og kan helbrede os.  Men læg også mærke til, at den spedalske siger ”hvis”. Den spedalske er nemlig ikke helt sikker på Jesu velvilje. Tror du, at Jesus både er magtfuld og velvillig? Og barmhjertig?
  • Nu kommer et overraskende, for ikke at sige fremmedgørende, øjeblik: ”Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham”. Mange af Matthæus’ første tilhørere ville have sagt ”aadr!” Dengang var det meget farligt at røre ved en spedalsk. Selv om det ikke er så farligt længere, ville de fleste i dag stadigvæk vige tilbage for at røre ved en spedalsk og synes, de var ulækre. Lad os huske på, hvordan pave Frans udtrykker Guds barmhjertige kærlighed ved at omfavne de marginaliserede i samfundet, også de syge og de misdannede. Hvad mærkede du, da Jesus rørte ved den spedalske?
  • Vi kan næsten ikke vente på at høre Jesu’ svar … og så kommer det: ”Jeg vil, bliv ren!” Så er spørgsmålet, om hans velvilje afgjort. Hvilken virkning har Jesu helbredende barmhjertighed på dig?
  • Virkningen er umiddelbar: ”Og straks blev han renset for sin spedalskhed”. Forestil dig, hvordan den spedalske måtte have haft det, da han lyttede til Jesu anvisninger:
   o ”Se til, at du ikke siger det til nogen” (som om det skulle være muligt, men Jesus har nok forsøgt at forhindre omtale)
   o ”gå hen og bliv undersøgt af præsten” (ellers kan manden ikke vende tilbage til samfundet)
   o ”og bring den offergave, Moses har fastsat”. Jesus er en god jøde, og lever inden for rammerne af mosaisk lov, selv om han udøver Guds barmhjertighed på en måde, som de meget bogstavstro ikke kan lide.
   o ”som et vidnesbyrd for dem”. Hvem er ”de”? Det ved vi ikke, men måske er det meningen at vi skal tænke på gammeltestamentlige forskrifter om, at der skal være flere vidner. Hvad synes du om alle disse påbud? Hvad ville du gøre, hvis Jesus sagde sådan til dig? Fortæl ham nu om dine reaktioner og følelser, så åbent og ærligt som muligt.
Hjem