• Stilhed

  Luk dine øjne for at lade dit indre selv finde ro

  Når du begynder denne refleksionstid, så luk dine øjne for at lade dit indre selv finde ro. Du er her for at modtage nyt lys i dit liv. Bed om at blive i stand til at mærke dine dybeste længsler. Herre Jesus, du har sagt, at du er verdens lys og ”vejen, sandheden og livet”. Lad mig blive opmærksom på, hvordan jeg kan rejse med dig i denne adventstid mod nyt lys, mod dig.

 • Skriftsted

  Matthæusevangeliet 2,11-12

  Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

 • Refleksion

  Tro er nødvendigvis modkulturel. Ikke sådan at forstå at den er fjendtlig mod alt moderne, men som en alarmklokke i forhold til meget af det vrøvl, der omgiver os
  • Fortællingen om de vise mænd ender med et retningsskifte. Fordi de i en drøm blev advaret om ikke at vende tilbage til Herodes, tog de tilbage til deres eget land ad en anden vej. I det lys kan vi reflektere over vores retrætes to afsluttende temaer: Gud der redder os fra ondt, og hvordan det at opdage Kristus betyder at leve livet på en anden måde.
  • Drømme spiller en vigtig rolle i Bibelen, navnlig i Matthæusevangeliet. Tænk på den hellige Josef, der i drømme får besked på at gifte sig med Maria. Hvis det ikke var for drømmens budskab, kunne de vise mænd nemt være kommet til uafvidende at samarbejde med Herodes’ morderiske planer. Også fortællingens sidste ord: ”ad en anden vej” har en særlig betydning. Det græske ord for vej er ”hodos”, og det blev et kodeord for troende. Apostlenes Gerninger referer adskillige gange til ”dem der tilhørte Vejen” (Apostlenes Gerninger 9, 2). Disse sidste ord kan minde os om, hvordan tro medfører en anden måde at leve på.
  • ”Fri os fra det onde”, Fadervors sidste bøn implicerer, at vi som oftest behøver Guds førelse og beskyttelse. Hvor stjernen talte til de vise mænd udefra, talte drømmen indefra. Selvom det ikke er eksplicit hos Matthæus, så peger drømmen på, hvordan Ånden virker i vores liv. Ved den sidste nadver lover Jesus at sende en anden talsmand (”Paraklet” betyder egentlig forsvarsadvokat), som forsvarer i livets prøvelser og forviklinger. Selv efter mødet med Jesusbarnet havde de vise mænd behov for en dybere nåde for at blive frelst fra det onde, fra Herodes, der havde virket troværdig. Hvori består nogle af de tiltrækkende, men forræderiske facader, vi skal få øje på i dag? ”Om natten får jeg vejledning i mit indre” (Salme 16,7b). Sig tak for de gange, du er blevet reddet ud af en farefuld situation.
  • I retrætens sidste fase, farer på vejen, var vi inde på den gave, det er at kunne skelne mellem sandt og falskt. Denne spænding kommer tilbage her i en dybere forstand. Tro omfatter også en form for kampplads. I Johannesevangeliet elsker Gud verden så højt, at han giver sin søn, men ”verden” er også et negativt ladet ord, et sted der gør modstand og fornægter Gud. Derfor er tro nødvendigvis også modkulturel. Ikke sådan at forstå at den er fjendtlig mod alt moderne, men som en alarmklokke i forhold til meget af det vrøvl, der omgiver os. Forsøg at gøre dette personligt og prøv at få øje på nogle af de tiltrækkende, men hule tendenser du ser omkring dig, og som kan underminere kvaliteten af dit kristenliv.
 • Tal med Gud

  At være kristen betyder at blive forvandlet i mødet med Kristus
  • Dette fører direkte til det andet tema for meditationen. At være kristen betyder at blive forvandlet i mødet med Kristus og ofte også at vælge at modstå den mest fremherskende måde at leve på. Selvom Pave Frans i sin encyklika Laudato Si’ fokuserer på den krise, vores skrøbelige miljø befinder sig i, understreger han, at denne udfordring hænger sammen med, hvordan vi ser os selv i verden. Hvis vi mennesker glemmer troen og sætter os selv i centrum, så bliver det behagelige det acceptable, og ”alt andet bliver relativt” (122). En vision, der er rodfæstet i Kristus, beder os ”se på virkeligheden på en anden måde” (114). Netop den invitation finder vi til slut i fortællingen om de vise mænd. I den ånd opmuntrer paven til en livsstil og en åndelighed, der gør modstand mod mange af den moderne kulturs overfladiske antagelser (111).
  • Kan vore personlige bønners horisont favne sociale udfordringer? Kan de bliver kilder ikke bare til individuel forvandling, men også til en alternativ måde at være i verden på? Hvordan kan du virkeliggøre det anderledes ved at være kristen? Disse spørgsmål er ikke nemme, men i retræten må vi nødvendigvis omgås dem i bøn. Hvad Jesus så ofte kaldte Guds rige, medfører et nyt syn på Gud og på virkeligheden. Al genuin religion drejer sig om forvandling, ikke bare af os selv, men af den lidende verden omkring os. Tænk på dem, der har ladet evangeliets nødvendighed føre til, at de modigt har forpligtet sig: Den salige Oscar Romero kunne ikke tie om det onde, han så omkring sig, og så blev han gjort tavs! Sommetider bliver der spurgt: ”Hvis man arresterede dig for at være kristen, ville man så finde beviser nok til at kunne domfælde dig?”
  • Hvordan ser du Kristi nye riges Magna Carta? Saligprisningerne er helt sikkert en af de mest udfordrende sammendrag i forhold til at omkalfatre verdslige værdier. Her får vi måske Jesu hjertes selvbiografi. Du kan dvæle ved dem som invitationer til daglig omvendelse af dit eget hjerte. Men fald ikke for at regne dem for ikke at være ”af denne verden”. Overraskende nok er de sande allerede i dette liv. Det er helt sikkert mere lykkeligt at være blid end stridbar, at tilgive fremfor at foragte, at befordre fred fremfor fjendskab.
  • T.S. Eliot skrev et usædvanligt digt, der hedder ”De vise mænds rejse”, hvor han i højre grad lægger vægt på strabadserne end på glæden. At se Kristi fødsel var som ”vores død”.

  Vi vendte tilbage til vores steder, disse riger,
  men var ikke længere tilpas dér, i de gamle folder.

  Også vores rejse kan være både frisættende og frugtbart forstyrrende.

 • Feedback

  Vi vil gerne høre fra jer, der har gennemført vores retræte, En rejse med de vise mænd. Brug venligst feedbackformularen til at sende os en besked.

Hjem