• Stilhed

  Luk dine øjne for at lade dit indre selv finde ro

  Når du begynder denne reflektionstid, så luk dine øjne for at lade dit indre selv finde ro. Du er her for at modtage nyt lys i dit liv. Bed om at blive i stand til at mærke dine dybeste længsler. Herre Jesus, du har sagt, at du er verdens lys og ”vejen, sandheden og livet”. Lad mig blive opmærksom på, hvordan jeg kan rejse med dig i denne adventstid mod nyt lys, mod dig.

 • Skriftsted

  Matthæusevangeliet 2,1-8

  Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: "Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham." Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: "I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:

        Du, Betlehem i Judas land,
        du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.
        Fra dig skal der udgå en hersker,
        som skal vogte mit folk, Israel."

  Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: "Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det."

 • Refleksion

  Her bliver du opfordret til at erkende denne åndelige kontrast i dit eget liv og din bønstid
  • Hvis de vise mænd blev vejledt af en stjerne, hvorfor rådførte de sig så med folk i Jerusalem og endte med at blive forhørt af Herodes? Selvom det ikke står direkte i evangelieteksten, lader det til, at stjernen forsvandt ud af syne. Vi får at vide, at da de forlod Jerusalem, kom stjernen til syne igen, så ”deres glæde var meget stor”. Det er fascinerende og bliver ofte overset. Det antyder også et pendul af åndelige stemninger, en kontrast som Sankt Ignatius anså som central for at skelne mellem ånderne, forskellen mellem ”trøst” og ”mistrøst”.
  • Alle har oplevet det på deres egen måde. Nogle gange går alt godt, og man er på bølgelængde med Den Gode Ånd og kan gå fremad i tro, håb og kærlighed. Med andre ord er man ligesom de vise mænd, når de fortrøstningsfuldt bliver vejledt af stjernen. Men andre gange virker det, som om der er blokeret for lyset, og man bliver forvirret, bekymret eller urolig, og i stedet for at gå roligt fremad kan man føle sig lammet og fortabt. Det er en åndeligt farlig situation, hvor vi nemt kan blive ført på afveje af bedrag. Her bliver du opfordret til at erkende denne åndelige kontrast i dit eget liv og din bønstid. De vise mænd begav sig fortrøstningsfuldt ud på deres rejse, og den trøst kom tilbage efter at have været væk i en periode. Men i denne historie repræsenterer Jerusalem en anden ånd, og de faldt næsten i den fælde, Herodes lagde for dem.
  • Her kommer en lille, men vigtig pointe. Det var, da de mistede kontakten med det sande lys, at de vise mænd søgte hjælp i en anden og farlig retning. Læg mærke til, at evangelieteksten nævner, at Herodes og hele byen var bekymrede eller urolige over spørgsmålet om de vise mænd: Hvor bliver denne nye ”jødernes konge” født? (Bemærk, at det er den titel, som Pilatus skriver over Jesu kors). Men de vise mænd spørger de forkerte mennesker. I Jerusalem kan de ikke længere se ledestjernen, og de er omgivet af en verden af magt, misundelse og vold. Senere i historien bliver de vise mænd i en drøm advaret om ikke at vende tilbage til Herodes. Uden denne særlige besked kunne de let have meldt tilbage til Herodes. Husk, at Sankt Ignatius giver et klassisk visdomsråd: Du må aldrig træffe en beslutning, når du er mismodig.
 • Tal med Gud

  Trøst er karakteriseret ved vækst og modet til at forandre sig
  • Gennem dette drama bliver vi kaldet til at vedkende os vores egne frontlinjer og især de situationer, hvor vi kan risikere at falde i fristelse. Vi er mere sårbare, når vi ikke er i kontakt med Den Gode Ånds lys. Hvad er de farligste punkter for dig? Ved hvilke kilder plejer du at hente styrke og trøst? Vores trosrejse, som symboliseres af historien om de vise mænd, kommer uundgåeligt til at indeholde vanskelige perioder – som da israelitterne knurrede i ørkenen eller forfaldt til forskellige former for afgudsdyrkelse. Eller da Jesu disciple rodede sig ud i magtspil, eller da de senere alle sammen løb væk fra ham i hans lidelse. Så det er sundt at bede ærligt over vores usikkerhed og tendens til at synde i erkendelse af, at disse svage øjeblikke ofte kommer, når vi oplever en form for ”mistrøst” – som når stjernen tilsyneladende forsvinder.
  • En anden lille pointe i denne fortælling fortjener at blive nævnt. De religiøse intellektuelle i Jerusalem slår op i deres bøger og giver Herodes det rigtige svar om Messias’ fødested, Betlehem i Judæa. Sankt Augustin havde en ironisk kommentar til disse eksperter: De viste gerne andre mennesker vejen, men de ville ikke selv begive sig ud på nogen færd. De sad fast i deres upersonlige viden uden at lade den bære frugt. Det er igen en form for mistrøst eller ubevægelighed, hvorimod trøst er karakteriseret ved vækst og modet til at forandre sig. Opfordringen er som altid at erkende denne fare i dig selv og bede om at blive fri for den.
  • Det er også muligt at udvide vores horisont og læse evangelieteksten i lyset af nutidens splittede verden. Herodes og Jerusalem kan stå for den lukkede egoisme hos de magtfulde, som direkte eller indirekte undertrykker de fattige på vores planet. Men Betlehem står, som vi vil få at se, for en anden holdning til livet, en enkelthed der er åben over for tilbedelse. Vi kan endnu engang meditere over en kontrast. Denne gang én, som Pave Frans har beskrevet i sin rundskrivelse Laudato Si’: ”Nogle mennesker sidder fast i en fortvivlet og nedværdigende fattigdom uden nogen reel mulighed for at undslippe den, mens andre ikke aner, hvad de skal bruge deres penge til, og i deres forfængelighed demonstrerer de deres formodede overlegenhed”. Tro betyder at tage et standpunkt i vores komplekse verden og derved vælge Betlehems ånd frem for tyranniet som i Herodes’ Jerusalem.
Hjem