User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Bønnens Apostolat

april 2017
Daglig bøn: 

Nådige fader, du har bragt os den nye dags lys. Beskyt os mod enhver trang til at synde. Skænk mig nåde til at gøre, hvad der behager dig, i alle mine ord, tanker og gerninger. Jeg skænker dig denne dag for pave Frans' intentioner i denne måned.

 

Denne måneds intention:
Universel: 

For de unge mennesker, at de vil svare gavmildt på deres kald og også overveje muligheden for at tjene Herren i præstedømmet eller ordenslivet.
 

Unge

"Vær den, Gud ønskede, at du skulle være, og sæt verden i brand." - Sankt Katharina af Siena taler om den gode kraft, der frigøres, når vi opdager vores kald - det kald, som Gud ønsker for vore liv. Hver af os har et unikt bidrag at give. Kald handler om at opdage dybt i os selv, hvem vi er kaldet til at være. Når vi opdager, hvad der giver os glæde, og hvad vi brænder for, begynder vi at opdage, hvor vi er kaldet til at bruge vores energi, talent - og i sidste ende - vores liv. Kald er noget andet end et simpelt valg om, hvad vi kunne tænke os at gøre med vores liv. Det er et svar på Guds kald til os, som har betydning for hvert eneste aspekt af vores liv.

Apostlene mødte Kristus og følte sig kaldet til generøst at modtage ham i deres helt almindelige tilværelser. Evangelierne afslører, at ganske almindelige mennesker kan gøre helt ekstraordinære ting, når de lader sig kalde af Jesus. Gennem dåben kaldes vi alle til at følge Kristus. Må vi have modet og generøsiteten til at besvare dette kald helhjertet, så vi villigt følger ham, hvor han end ønsker os hen. 

- Søster Lynne Baron FCJ, uddrag fra Living Prayer