User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Bønnens Apostolat

juni 2017
Daglig bøn: 

Evige far, du kalder dine børn til at vandre i lyset fra Kristus, verdens lys. Skænk mig den nåde, at jeg i dag må blive mere opmærksom på de mennesker, jeg møder, og at jeg for dem må være et lys, der stråler i mørket. Jeg skænker dig denne dag for pave Frans' intention i denne måned:

 

Denne måneds intention:
Universel: 

For nationernes ledere, at de vil tage effektive initiativer for at standse våbenhandelen, der rammer så mange uskyldige ofre.

 

 

Nationernes ledere

Det, som pave Frans har på hjerte i denne måned, kan blive et anliggende for os alle. Hvis vi beder med ham for denne intention, beder vi sammen med mange andre. Vi forsøger alle at ændre vore hjerter, så de bliver mere som Kristi hjerte. 

Der handles hvert år med våben for flere hundrede milliarder kroner. Kan vi forestille os en verden uden denne handel? Nogle siger, at uden den ville mange miste deres arbejde, familier ville lide og sikkerheden ville blive sat over styr. Den, der følger Kristus, vil dog erindre, at skrifterne byder os at "smede sværdene om til plovjern" (Esajas' Bog, 2,4). Pavens anliggende bringer våbenhandlens konsekvenser frem i lyset. På verdensplan kræver våbenhandlen omkring 508.000 ofre hvert år, heraf fra mange, der ikke deltager i stridighederne. Vi beder for dem og deres familier, og  - endnu vigtigere - for verdens ledere, der har magten til at standse denne morderiske handel.

- Fr David Stewart SJ, uddrag fra Living Prayer