User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Bønnens Apostolat

februar 2017
Daglig bøn: 

Fader, gør os hver ny dag i stand til at leve, som du har lært os. Hold os i dag fra fejltrin og synd. Skænk mig nåde til at vandre i dit lys og at se dit lys i alle, jeg møder. Jeg skænker dig denne dag til pave Frans' intention i denne måned.

 

Denne måneds intention:
Universel: 

For alle de mennesker, der gennemlever prøvelser, især de fattige, flygtninge eller marginaliserede, at de må modtage hjælp og trøst i vore menigheder.
 

Tag imod mennesker i nød

Pave Frans henleder hele tiden vores opmærksomhed på flygtningenes vanskelige situation. For at udtrykke solidaritet med de mennesker, der er tvunget til at flygte på grund af krig, vold eller ekstrem fattigdom, er han flere gange rejst ud for at møde dem - i Lampedusa, i Grækenland, i Østafrika. Han har endda taget flygtninge fra flygtningelejre med sig til Vatikanet. Han har opfordret verden til at ryste globaliseringen af ligegyldighed af sig, så vi kan betragte flygtningene som vores brødre og søstre. "Vi bør ikke stirre os blinde på deres juridiske status, men se dem som mennesker, der har værdi og noget at bidrage med. At byde dem velkomne er at byde Gud velkommen." Vi beder med paven for en omvendelse af vores hjerter og tanker over for dem, der har behov for beskyttelse. Vi beder for, at politiske ledere vil lovgive i gæstfrihedens og ikke fjendtlighedens tjeneste. At menigheder må reagere med generøsitet og tilbud om praktisk hjælp og venskab. Vi beder om at kunne være åbne over for alt, hvad vi kan lære af flygtninge, i sikker forvisning om, at Gud står de fattige og de trængende nær.

- Sarah Teather, uddrag fra Living Prayer