User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Bønnens Apostolat

august 2018
Daglig bøn: 

Fader, du har skabt alle gode ting. Jeg takker dig for den dag, der begynder. Dit varme nærvær er en kilde til glæde, en glæde, som ingen anden kan give. Jeg skænker dig denne dag, i forening med pavens intentioner. Fadervor ...

 

Denne måneds intention:
Universel: 

At de vidtrækkende beslutninger, som økonomer og politikere træffer, må anerkende familien som en af menneskehedens skatte.
 

Refleksion

Mange mennesker kan tale med om, hvad det vil sige at vokse som familie. Det sker med små, langsomme skridt, men vedvarende over mange år, at vi vokser med vores brødre og søstre. Som forældre trækkes vi ud af os selv og ind i den oplevelse, det er at drage omsorg for vores børn. Det giver os mulighed for at udvikle vores menneskelighed, at styrke vores håb og at elske andre højere, end vi er i stand til at forestille os.

En familie er ikke et defineret ideal, men snarere en mosaik skabt af mange forskellige virkeligheder. Familier føler sig ofte oversete på grund af manglende interesse fra staten. Dette svigt kommer ofte til udtryk som en uvilje mod at byde nyt liv velkomment, i en tendens til at se ældre mennesker som en byrde, i ensomhed og i en stigning i voldsomme oplevelser i familier.

Staten, der har ansvar for at støtte et samfund i udvikling og vækst, burde investere i den skat, som familierne er. Familien er en central støttepille i det lokale, nationale og globale fællesskab. Uden den har vi intet sted at udvikle vores evne til at elske.

- Ronan Barry, uddrag fra Living Prayer