User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Bønnens Apostolat

oktober 2017
Daglig bøn: 

Alle gode tings fader, jeg takker dig ved begyndelsen af denne dag for skønheden i alle de små ting, du giver mig. Lad din helligånd virke i mig, så jeg bliver opvakt og opmærksom på den verden, jeg lever i. Jeg skænker dig denne dag for kirken og pavens intentioner i denne måned.

 

 

Denne måneds intention:
Universel: 

For arbejdsmarkedet, at alle må være sikret respekt og rettigheder, og at de ledige må få mulighed for at bidrage til opbygningen af det fælles bedste.

 

 

Arbejdere og arbejdsløse

Pave Leo Xlll's store encyklika, Rerum Novarum, var nyskabende med sin diskussion af arbejderes rettigheder og forholdet, pligterne og de gensidige forpligtelser mellem arbejdsstyrke og kapital. Han blev kendt for at tale om "den elendighed og ulykke, der på så uretfærdig vis tynger arbejderklassen". Dette brev markerer begyndelsen af den moderne katolske sociallære, også kendt som "kirkens bedst bevarede hemmelighed". 

Leos brev beskrev statens ansvar for at sikre social retfærdighed. Kirken, hævdede han, har altid pligt til at minde verden om, at Gud er og altid har været på de fattiges side. Det var vigtigt i 1894, hvor nye sociale forhold spirede frem, og det er vigtigt nu i år 2017. Pave Frans minder os ofte om ungdomsarbejdsløsheden, især i Europa. Vi må desuden huske på dem, der sendes på lossepladsen, selvom de stadig i mange år kunne bidrage produktivt til samfundet. Dette er et aspekt af et andet af de temaer, pave Frans ofte drager frem: Køb-og-smid-væk-kulturen. 

Denne måneds betragtninger sætter fokus på, at når samfundet kasserer mennesker, fratager det deres mulighed for at bidrage til det fælles bedste.

- Fr David Stewart SJ, uddrag fra Living Prayer