User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Bønnens Apostolat

august 2017
Daglig bøn: 

Alle gode tings fader, jeg takker dig for denne nye dag. Tak også for dit varme nærvær, der for mig er en kilde til glæde - en glæde, som intet andet kan give mig. Jeg skænker dig min dag i forening med pavens intention:

 

 

Denne måneds intention:
Universel: 

For kunstnere i vor tid, at deres værker, frugterne af deres talent, vil hjælpe os alle til at opdage skaberværkets skønhed.

 

 

Kunstnere

"Kirken har til alle tider opmuntret kunstnere til at udtrykke troens skønhed og at forkynde evangeliets budskab om det storslåede i Guds skaberværk, værdigheden i mennesket, som han skabte i sit billede og kraften i Kristi død og opstandelse for at bringe forsoning og genfødsel til en verden tynget af dødens og syndens tragedier." Sådan sagde pave Frans den 19. oktober 2013. Det gælder for de fleste af os, at vi kan lade os bevæge af mødet med store kunstværker - en statue, et maleri, et stykke musik. Vi kan nikke genkendende til, at god kunst opløfter hjertet og sjælen til livets mysterium, til skaberværkets skønhed og til skønheden i mænd og kvinders kreative værker. Vi kan desuden tilføje, at god kunst kan sætte spot på verdens uretfærdighed og sætte fokus på dem, der lever i periferien. Måske kan vi med vores bøn i denne måned begynde at søge efter sådanne værker og være taknemmelige for dem. Vi glemmer heller ikke, at populær kunst og musik kan opløfte vore hjerter, så vi bliver taknemmelige for skønheden i verden og mindet om dens uperfekthed. Det, som pave Frans skrev om Vatikanmuseet, gør sig gældende for mange kunstværker: "De vidner om menneskehedens åndelige forhåbninger, den kristne tros storslåede mysterier og den søgen efter den ultimative skønhed, der har sit udspring og sin opfyldelse i Gud."

- Fr Donal Neary SJ, uddrag fra Living Prayer