User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Bønnens Apostolat

marts 2018
Daglig bøn: 

Kærlige fader, du er verdens sande lys. Oplys os ved begyndelsen af vor dag og led os i alle vore gerninger. Skænk mig mod, styrke og nåde til at bygge en verden baseret på retfærdighed og fred. Jeg skænker dig denne dag til pave Frans' månedlige intentioner. Fadervor ...

 

Denne måneds intention:
For evangelisering: 

- at Kirken må forstå nødvendigheden af at udvikle dømmekraft, både på det personlige og det fælles plan.
 

Refleksion

Et velfungrende menighedsråd stod foran en udskiftning af medlemmer. De medlemmer, der trådte ud, diskuterede, hvordan de bedst kunne gribe det an, men de kom ingen vegne, før en af dem pludselig sagde: "Hvorfor lader vi ikke Gud tage styringen?" Herefter indledte de en proces, hvor de ved hvert nyt trin bad for, at Gud ville vejlede dem.

For at dette kunne lykkes, havde de brug for tillid, åbenhed og en tilstand af bøn. I stedet for at vælge de personer, de selv fandt bedst, ville de have et åbent valg - dette, følte de - ville give Gud bedst plads til at bringe de bedste til hvervet. De forsøgte i hver del af processen at lytte til "Guds lille stille stemme". I sidste ende lykkedes det at få gode mennesker valgt, og menigheden står nu samlet bag dem.

I denne måned beder pave Frans os om at lade alle vore beslutninger lede af Helligånden. Han ønsker, at Gud skal lade kirken.

Brian Grogan SJuddrag fra Living Prayer